mediPRÁVNIK chráni už 1921 ambulancií a lekární.

Budú môcť byť študenti považovaní za zdravotníckych pracovníkov aj mimo krízovej situácie?

Mgr. Lenka Kavarniková   |   19.4.2023

V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a zabezpečenia pomoci pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti počas pandémie bola do zákona o poskytovateľoch (z. č. 578/2004 Z. z.) vnesená právna úprava, ktorá umožnila, aby aj študenti medicíny a ošetrovateľstva mohli byť po dosiahnutí určitého počtu semestrov v postavení zdravotníckych pracovníkov. Aktuálne boli do parlamentu predložené hneď dva (a úplne totožné) návrhy, ktoré by mali umožniť, aby študenti mali postavenie zdravotníckeho pracovníka aj mimo existenciu krízovej situácie. Za akých podmienok by to malo byť možné? Odpoveď nájdete v najbližších riadkoch.

KTORÝ ŠTUDENT MÔŽE BYŤ AKTUÁLNE POČAS KRÍZOVEJ SITUÁCIE V POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA?
 
Počas pandémie ochorenia COVID-19 sa viac ako inokedy ukázalo, že v systéme zdravotníctva je nedostatok zdravotníckych pracovníkov. Bola potrebná doslova každá ruka, a práve s ohľadom na to bola prijatá práva úprava (účinná od 09. septembra 2020), ktorá umožnila aj študentom medicíny alebo ošetrovateľstva dostať sa do postavenia zdravotníckeho pracovníka už počas štúdia.
 
Počas krízovej situácie sa považuje za zdravotníckeho pracovníka aj študent, ktorý je v pracovnoprávnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a je študentom (§ 27 ods. 4 zákona o poskytovateľoch):

  • doktorského študijného programu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej šesť semestrov,
  • študijného programu v študijnom odbore ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dva semestre, alebo
  • študijného programu v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť v dennej forme štúdia, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dva semestre,
  •  študijného programu v študijnom odbore pôrodná asistencia v dennej forme štúdia, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dva semestre,
  • študijného programu v študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve v dennej forme štúdia, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dva semestre,
  • doktorského študijného programu v študijnom odbore zubné lekárstvo, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej šesť semestrov. 

Za zdravotníckeho pracovníka môže byť počas krízovej situácie považovaný dokonca aj žiak strednej zdravotníckej školy, ktorý je žiakom druhého alebo tretieho ročníka v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra a je zároveň v pracovnoprávnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (§ 27 ods. 9 zákona o poskytovateľoch).
 
Všetky vyššie uvedené možnosti, kedy môže byť študent/žiak považovaný za zdravotníckeho pracovníka, majú jeden spoločný atribút, a to existenciu krízovej situácie. Mimo existencie krízovej situácie sa podľa aktuálne platnej právnej úpravy teda študent/žiak nemôže dostať do postavenia zdravotníckeho pracovníka v pracovnoprávnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. 
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete aké činnosti môže vykonávať študent/žiak aktuálne, ak je v postavení zdravotníckeho pracovníka. Pozrieme sa aj na to, ako by mala vyzerať legislatíva a študent by mal mať možnosť stať sa zdravotníckym pracovníkom aj mimo krízovej situácie. 
 

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 458)