mediPRÁVNIK chráni už 1959 ambulancií a lekární.

Buďte pripravení na kontrolu zo zdravotnej poisťovne – čo je obsahom kontroly a kto ju vykonáva?

Mgr. Lenka Kavarniková   |   22.5.2024

Zdravotné poisťovne majú zo zákona oprávnenie kontrolovať poskytovateľov zdravotnej/lekárenskej starostlivosti, ktorým uhrádzajú zdravotnú starostlivosť. Kontrolná činnosť je zameraná najmä na posudzovanie účelnosti, efektívnosti a hospodárnosti vynakladania prostriedkov verejného zdravotného poistenia, na rozsah a tiež kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti a na dodržiavanie zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Akým spôsobom však zdravotné poisťovne vykonávajú kontroly? Môžu ich realizovať aj bez predchádzajúceho upozornenia o jej výkone? Odpovede na tieto, ale aj ďalšie otázky, vám poskytneme v najbližších riadkoch.
 
(pozn.: Článok vychádza z právneho stavu účinného k 21.05.2024. V prípade, ak dôjde v budúcnosti k zmene predpisov, jeho závery nemusia byť správne. Radi vám vašu otázku zodpovieme aj prostredníctvom našej služby Právnik na telefóne.)

PRÁVNA ÚPRAVA KONTROLNEJ ČINNOSTI ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ
 
Primárnym právnym predpisom, ktorý vymedzuje podmienky pre výkon kontrolnej činnosti zdravotných poisťovní, je zákon o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou (z. č. 581/2004 Z.z.). 
 
Voči komu však vôbec môžu zdravotné poisťovne kontrolu vykonávať? V zmysle zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade vykonávajú zdravotné poisťovne kontrolu voči (k tomu pozri § 9 ods. 1 a ods. 2 zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade):

  • poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorým poskytujú úhradu za zdravotnú starostlivosť,
  • zariadeniam sociálnej pomoci, s ktorými má uzatvorenú zmluvu alebo
  • platiteľom poistného.

REALIZÁCIA KONTROLY ZDRAVOTNOU POISŤOVŇOU
 
Kontrola zo strany zdravotnej poisťovne môže byť vykonávaná aj bez predchádzajúceho oznámenia. To znamená, že u poskytovateľov zdravotnej/lekárenskej starostlivosti sa môžu osoby vykonávajúce kontrolu v mene zdravotnej poisťovne objaviť kedykoľvek bez toho, aby museli na výkon kontroly vopred upozorniť. Platí však, že aj napriek tomu, že sa pred výkonom kontroly nemusí zdravotná poisťovňa vopred ohlásiť, osoby vykonávajúce kontrolu v mene zdravotnej poisťovne sa musia vždy pri príchode ku kontrolovanému subjektu (pri príchode do ambulancie/lekárne) preukázať služobným preukazom a zároveň písomným poverením na výkon kontroly (k tomu pozri § 9a ods. 1 zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade). Bez toho nemôžu kontrolu v mene zdravotnej poisťovne u poskytovateľa zdravotnej/lekárenskej starostlivosti realizovať.

 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia/Lekáreň, Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete o tom akou formou môžu zdravotné poisťovne vykonávať kontrolu v ambulanciách/lekárňach. Povieme si tiež o tom, aké osoby kontrolu v mene poisťovne vykonávajú.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 331)