mediPRÁVNIK chráni už 1050 ambulancií a lekární.

Aktualizované usmernenia MZ SR súvisiace s COVID-19

JUDr. Miriam Tipánová   |   20.10.2020

Chceli by sme Vás informovať, že na portáli Ministerstva zdravotníctva SR sú uverejnené aktualizované usmernenia súvisiace s COVID-19.

Vzhľadom na nepriaznivú situáciu neustále dochádza ku aktualizáciám usmernení, preto je potrebné aby ste sledovali portál: https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19.

Momentálne ide o nasledovné aktualizované usmernenia:

a) Štandardný preventívny, diagnostický a terapeutický postup pri starostlivosti o kriticky chorých s COVID-19

link: https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/SDTP-starostlivost-o-kriticky-chorych.pdf,

b) Štandardný operačný postup pre zabezpečenie prevádzkových opatrení v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti počas pandémie COVID-19

link: https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/SOP-pre-ZS-nemocnice-pandemia.pdf,

c) SOP indikácia pacienta na hospitalizáciu v zdravotníckom zariadení

link: https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/SOP-hospitalizacia-v-ZZ.pdf,

d) SOP liečba pacienta s dýchavičnosťou - Algoritmy cesty pacienta

link: https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/SOP-pacient-s-dychavicnostou.pdf,

e) SOP starostlivosť o kriticky chorých s COVID-19 - Algoritmy cesty pacienta

link: https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/SOP-starostlivost-o-kriticky-chorych.pdf).

Zdroj: https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19

(Počet prečítaní: 368)