mediPRÁVNIK chráni už 914 ambulancií a lekární.

Stiahnutie lieku Adrenalin Bradex z trhu

JUDr. Miriam Tipánová   |   15.10.2020

Štátny ústav pre kontrolu liečiv na svojej webovej stránke informuje o stiahnutí lieku Adrenalin Bradex 1 mg/ml injekčný roztok sol inj 10x1 ml (amp.skl.jantárová), č. šarže: 1905877, kód ŠÚKL: 5363C, z trhu.

POVINNOSTI PRE LEKÁRNE

Lekárne sú povinné podľa metodického pokynu vrátiť nevydané balenia lieku distribučnej spoločnosti od ktorej lieky nakúpili najneskôr do 14. 11. 2020.

POVINNOSTI ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ

Zdravotnícke zariadenia sú povinné podľa metodického pokynu vrátiť nevydané balenia lieku distribučnej spoločnosti alebo lekárni od ktorých liek prevzali najneskôr do 14. 11. 2020.

INFORMÁCIA O ONLINE DOSTUPNOSTI

Viac sa dočítate tu: https://www.sukl.sk/buxus/docs/Inspekcia/metodicky_pokyn__Slovensko_adrenalin_bradex_.pdf