mediPRÁVNIK chráni už 914 ambulancií a lekární.

Opätovné vyhlásenie núdzového stavu

Mgr. Ján Pavlík   |   7.10.2020

Vláda Slovenskej republiky dňa 30. septembra 2020 vydala uznesenie, ktorým schválila vyhlásenie núdzového stavu. Núdzový stav bol takýmto spôsobom vyhlásený na celom území Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. októbra 2020.

Vláda Slovenskej republiky uznesením zo dňa 30. septembra 2020, schválila návrh na vyhlásenie núdzového stavu, ktorého predkladateľom bol samotný predseda vlády. Opätovné zavedenie núdzového režimu vládou bolo odporúčané zo strany ústredného krízového štábu. Núdzový stav je podľa aktuálne platného uznesenia vlády vyhlásený na dobu 45 dní od 1. októbra 2020.

Núdzový stav vyhlasuje vláda len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy, priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej havárie.

Počas prvej vlny pandémie sa núdzový stav týkal len oblasti zdravotníctva. Vláda ho vyhlásila 16. marca, trval do 14. júna. Mimoriadna situácia, ktorú vláda vyhlásila 11. marca 2020, trvá odvtedy naďalej.

(Počet prečítaní: 310)