mediPRÁVNIK chráni už 1959 ambulancií a lekární.

Ako sa vyhnúť sankciám pri eKase?

Mgr. Ján Pavlík   |   17.6.2019

Každý podnikateľ, ktorý prijíma tržby v hotovosti musel investovať svoj čas povinnostiam týkajúcim sa prechodu na systém eKasa. Zdá sa, že aj napriek tomu, že proces prechodu na systém eKasa mal byť zavŕšený 1. júlom 2019, ešte nejakú chvíľu ostane aktuálnou témou. Okrem iného je tomu tak z dôvodu, že ministerstvo financií prišlo s návrhom, ktorý upúšťa od ukladania sankcií do 30. septembra 2019 za predpokladu splnenia určitých podmienok. To ale neznamená, že do tohto dátumu ambulancie a lekárne môžu ignorovať povinností spojené so systémom eKasa. Prinášame Vám tak zoznam krokov, ktoré je potrebné vykonať aby lekáreň alebo ambulancia splnila podmienky, ktoré budú znamenať upustenie od uloženia sankcie.

Zavedenie systému eKasa znamená, že ambulancie a lekárne  sú povinné od 1. júla 2019 prijaté tržby z predaja tovaru alebo poskytovania služieb v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť  evidovať prostredníctvom eKasy klient a to buď:

  • on-line registračnou pokladnicou
  • virtuálnou registračnou pokladnicou.

Ministerstvo financií  ale prišlo s návrhom, ktorého obsahom je, aby podnikatelia, ktorí splnia určité predpoklady boli oslobodení od ukladania sankcií daňovým úradom alebo colným úradom. Tento návrh bol dňa 11. júna 2019 schválený vládou. Účinnosť tohto návrhu je ešte podmienená schválením v Národnej rade Slovenskej republike a následným podpisom prezidenta. Vzhľadom nato, že tento návrh bol schválený vládou, ktorá má väčšinu v Národnej rade je možné predpokladať, že návrh vstúpi do účinnosti.

Čo viedlo ministerstvo k vzniku návrhu?

Prechod na systém eKasa nie je závislý len na samotných podnikateľoch, ale aj na dostatočnom zásobení podnikateľov zariadeniami, ktoré spĺňajú zákonné požiadavky. Opustenie od ukladania sankcií tak bolo nutným krokom, keďže mnohí podnikatelia aj pri splnení všetkých povinností, ktoré im uložil zákon, by sa od 1. júla 2019 nemohli pripojiť do systému eKasa. Podmienkou ale je, že podnikateľ prv musí splniť určité povinností až následne sa na neho budú vzťahovať ustanovenia o neuložení sankcie. To znamená, že opustenie od uloženia sankcie nie je automatické a v žiadnom prípade neznamená, že lekárne a ambulancie môžu na základe tohto návrhu povinnosti opomenúť.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK sa dozviete, aké podmienky je potrebné splniť aby ambulancia alebo lekáreň bola oslobodená od uloženia sankcie, aké kroky a akým spôsobom je potrebné vykonať a akým spôsobom evidovať tržby od 1. júla 2019.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1302)