mediPRÁVNIK chráni už 1855 ambulancií a lekární.

Ako oznámiť pacientom zlé správy? Protokol SPIKES prináša lekárom cenné a praktické odporúčania

Mgr. Lenka Kavarniková   |   5.5.2021

Pri výkone svojho povolania sa lekári stretávajú aj so situáciami, kedy musia pacientom oznámiť zlé správy o ich zdravotnom stave. Je však naozaj veľmi dôležité ako, kedy a za akých okolností ich pacientom poskytnú. Rezort Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pripravil protokol SPIKES, ktorý prináša pre lekárov odporúčania, ako postupovať v takýchto situáciách.

 

PROTOKOL SPIKES

Protokol SPIKES. Čo tento protokol vlastne predstavuje? Je prioritne zameraný na správne postupy pri komunikácii s pacientmi v prípade oznamovania zlých správ. Postupy z neho je však možné použiť pri každej komunikácii lekára/zdravotníckeho pracovníka s pacientom. Názov "SPIKES" pozostáva zo začiatočných písmen slov, ktoré charakterizujú jednotlivé časti protokolu. Poďme sa na nich spolu pozrieť.

S – SETTING – nastavenie rozhovoru – Dôležité je vytvoriť komfort pre pacienta pri oznamovaní nepríjemných správ. Lekár by mal zabezpečiť určité súkromie, pripraviť si dostatočný čas pre pacienta a udržiavať s pacientom očný kontakt. Určite pomôže usadiť sa pri takomto rozhovore, aby pacient nadobudol pocit, že lekár má pre neho dostatok času. Zároveň sa odporúča aj prítomnosť blízkej osoby pacienta.

P – PERCEPTION – vnímanie – Hneď na začiatku je potrebné overiť si, aké informácie už boli pacientovi poskytnuté o jeho zdravotnom stave a kto mu ich poskytol. Cieľom je najmä predísť mylnému informovaniu pacienta o jeho zdravotnom stave.

I – INVITATION – informácie pre pacienta – Je potrebné zistiť, či pacient vôbec chce, aby mu boli poskytnuté informácie o jeho zdravotnom stave alebo nie.

K – KNOWLEDGE – prezentácia lekárskych faktov - Informácie je potrebné poskytovať pacientovi jasne, stručne a zrozumiteľne. Treba sa vyhýbať používaniu latinských pojmov.

E – EMPATHY – riešenie emócií pacienta empatickými odpoveďami – Základom rozhovoru je ponúknuť pacientovi podporu a solidaritu empatickou odpoveďou.

S – STRATEGY – stratégia a zhrnutie – S ohľadom na emócie pacienta je potrebné prebrať s ním liečebný postup.

 

ZAPOJENIE PRÍBUZNÝCH DO PROCESU POSKYTOVANIA INFORMÁCIÍ

Ako sme už spomínali vyššie, samotný protokol odporúča zainteresovať do poskytovania informácií blízkych pacienta. To však v právnej praxi môže priniesť mnohé úskalia, na ktoré si musia lekári/zdravotnícki pracovníci dávať pozor. Jedná sa o povinnosť mlčanlivosti, ale aj o spôsob, akým sa informácie blízkym pacienta poskytujú.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete aké právne problémy môžu nastať pri poskytovaní informácií pacientom a ich blízkym

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1307)