mediPRÁVNIK chráni už 1921 ambulancií a lekární.

Nepríjemný, požadovačný, ba až agresívny pacient - aké má lekár možnosti?

Mgr. Lenka Kavarniková   |   22.4.2021

Lekári sa v rámci svojej profesie stretávajú s rôznymi pacientmi, prípadne ich zákonnými zástupcami. Tí môžu byť voči lekárom nepríjemní, požadovační, ba dokonca v niektorých prípadoch až agresívni. Čo s takýmto pacientom alebo zákonným zástupcom? Pozrieme sa na to, aké možnosti má lekár vo vzťahu k takémuto pacientovi alebo zákonnému zástupcovi pacienta.

DOHODA O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Samotný právny vzťah medzi lekárom a pacientom, ktorého predmetom je práve poskytovanie zdravotnej starostlivosti, vzniká uzatvorením dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti  (ďalej aj ako „dohoda“). Každý pacient má právo na výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon o zdravotnej starostlivosti“) však umožňuje lekárovi odmietnuť uzatvorenie dohody s pacientom/zákonným zástupcom pacienta, a to ak:

  • by uzatvorením takejto dohody prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie,
  • osobný vzťah zdravotníckeho pracovníka k osobe, ktorej sa má zdravotnú starostlivosť poskytovať, alebo k jej zákonnému zástupcovi nezaručuje objektívne hodnotenie jej zdravotného stavu alebo
  • poskytovaniu zdravotnej starostlivosti bráni osobné presvedčenie zdravotníckeho pracovníka, ktorý má zdravotnú starostlivosť poskytovať (tento dôvod sa vzťahuje len na umelé prerušenie tehotenstva, sterilizáciu a asistovanú reprodukciu).

Čo však robiť, ak už lekár uzatvoril s pacientom/zákonným zástupcom pacienta dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a pacient/zákonný zástupca pacienta je nepríjemný až agresívny? Zákon o zdravotnej starostlivosti umožňuje lekárovi, ale aj pacientovi ukončiť dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (možnosť odstúpiť od dohody). Pacient/zákonný zástupca pacienta môže podľa zákona o zdravotnej starostlivosti od dohody odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu. Lekár však môže od dohody odstúpiť len zo zákonom stanovených dôvodov.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete z akých dôvodov môže lekár ukončiť dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a ako má lekár postupovať, keď chce ukončiť spoluprácu s nepríjemným pacientom.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1701)