mediPRÁVNIK chráni už 1855 ambulancií a lekární.

Zmeny v predpisovaní liekov počas vyhlásenej krízovej situácie

Mgr. Lenka Kavarniková   |   14.4.2021

Na území Slovenskej republiky je vyhlásená krízová situácia – vyhlásený núdzový stav v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. V dôsledku tejto situácie majú pacienti častokrát problém dostať sa k liečbe. Právna úprava však umožnila predpisovanie liekov „na diaľku“ aj iným zdravotníckym pracovníkom – iným lekárom, ale aj sestrám pracujúcim v ambulancii lekára. S ohľadom na to Vám nižšie prinášame informácie, aké podmienky platia pre predpisovanie liekov počas vyhlásenej krízovej situácie a aké zmeny nastali od 13.apríla 2021.

PREDPISOVANIE LIEKOV V ČASE KRÍZOVEJ SITUÁCIE VYHLÁSENEJ V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19

Ustanovením § 119 ods. 26 zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o liekoch“ alebo aj „ZoL“) bola zavedená osobitná právna úprava predpisovania liekov v čase krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19. Podľa dôvodovej správy k návrhu zákona, ktorým bola zavedená táto právna úprava do zákona o liekoch, „zámerom je umožniť inému zdravotníckemu pracovníkovi (napr. inému lekárovi, prípadne sestre pracujúcej v ambulancii predpisujúceho lekára) predpísať elektronický recept pacientovi  v čase, keď tento úkon nemôže vykonať jeho predpisujúci lekár sám, či už z dôvodu jeho vlastnej choroby alebo karantény, prípadne jeho povolania do služby u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti."

Vzhľadom na vyššie uvedený zámer a znenie právnej úpravy môže podľa tohto ustanovenia liek/zdravotnícku pomôcku/dietetickú potravinu, ktoré sú zaradené do príslušného kategorizačného zoznamu predpisovať počas vyhlásenej krízovej situácie ktorýkoľvek ošetrujúci lekár alebo sestra (ďalej v texte budeme používať len označenie „lekár“). Základnou podmienkou pre predpisovanie liekov podľa ustanovenia § 119 ods. 26 zákona o liekoch je však práve existencia krízovej situácie (teda momentálne núdzový stav) vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19. Je ale dôležité poukázať tiež na skutočnosť, že toto ustanovenie dáva lekárovi oprávnenie a nie povinnosť predpísať liek. To značí, že ak lekár predpíše liek podľa tohto ustanovenia, tak neporuší zákon o liekoch (napr. keď všeobecný lekár predpíše liek špecialistu bez jeho odborného odporúčania), ale povinnosť predpísať liek podľa tohto ustanovenia nemá.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete o platnosti preskripčných a indikačných obmedzení v čase vyhlásenej krízovej situácie a o tom aké zmeny priniesla právna úprava od 13. apríla 2021.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1433)