mediPRÁVNIK chráni už 1798 ambulancií a lekární.

Môže všeobecný lekár pre dospelých alebo pediater odmietnuť pacienta – občana Ukrajiny?

Mgr. Lenka Kavarniková   |   21.9.2022

V ambulanciách sa stáva, že lekári majú veľa pacientov, a preto odmietajú pacientov z dôvodu prekročenia miery svojho pracovného zaťaženia. Najmä teraz s ohľadom na prílev občanov z Ukrajiny sa situácia v ambulanciách zhoršuje. Kedy však pacienta všeobecný lekár pre dospelých alebo pediater nemôže odmietnuť z dôvodu toho, že prekročil mieru svojho pracovného zaťaženia? Môže z tohto dôvodu odmietnuť  pacienta, ktorý je občanom Ukrajiny? Poďme sa spolu na to pozrieť.
 

DÔVODY PRE ODMIETNUTIE PACIENTA VO VŠEOBECNOSTI
 
Samotný právny vzťah medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a pacientom vzniká na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Zákon o zdravotnej starostlivosti (z. č. 576/2004 Z.z.) určuje, že poskytovateľ môže odmietnuť prijať do svojej ambulancie pacienta (teda odmietnuť uzatvoriť s ním dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti) len zo zákonných dôvodov, ktoré vymedzuje zákon o zdravotnej starostlivosti v § 12 ods. 2, a to ak:

  • by uzatvorením takejto dohody prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie,
  • osobný vzťah zdravotníckeho pracovníka k osobe, ktorej sa má zdravotnú starostlivosť poskytovať, alebo k jej zákonnému zástupcovi nezaručuje objektívne hodnotenie jej zdravotného stavu alebo
  • poskytovaniu zdravotnej starostlivosti bráni osobné presvedčenie zdravotníckeho pracovníka, ktorý má zdravotnú starostlivosť poskytovať.

V rámci tohto článku sa budeme venovať výlučne dôvodu odmietnutia dohody uvedenom vyššie pod písmenom a).
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete o tom, či je možné odmietnuť pacienta Ukrajinského občana v prípade, ak všeobecný lekár alebo pediater presahuje mieru svojho pracovného zaťaženia.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 687)