mediPRÁVNIK chráni už 1570 ambulancií a lekární.

Aké postupy musí dodržiavať poskytovateľ lekárenskej starostlivosti pri príprave liekov, ich kontrole, uchovávaní a výdaji?

Mgr. Lenka Kavarniková   |   7.10.2022

Každý poskytovateľ lekárenskej starostlivosti musí spĺňať a dodržiavať požiadavky na správnu lekárenskú prax, v rámci ktorých sa určujú okrem iného aj postupy pri príprave liekov a ich kontrole, pri uchovávaní liekov a zdravotníckych pomôcok a tiež ich výdaji a dispenzácii. V tomto pokračovaní článkov venovaným správnej lekárenskej praxi vám prinesieme prehľad postupov a požiadaviek na prípravu liekov, ich uchovávanie a výdaj.
 

PRÁVNA ÚPRAVA POŽIADAVIEK NA SPRÁVNU LEKÁRENSKÚ PRAX
 
Podľa zákona o liekoch (z. č. 362/2011 Z.z.) určuje požiadavky na správnu lekárenskú prax Ministerstvo zdravotníctva SR, ktoré za tým účelom vydalo všeobecne záväzný právny predpis, a to vyhlášku č. 129/2012 Z.z. o požiadavkách na správnu lekárenskú prax.
 
Vyhláška o požiadavkách na správnu lekárenskú prax upravuje jednotlivé podmienky pre fungovanie prevádzok poskytovateľov lekárenskej starostlivosti v súlade s právnymi predpismi, a to najmä:

  • požiadavky na ich materiálne vybavenie,
  • požiadavky na ich personálne obsadenie,
  • požiadavky na ich priestorové vybavenie,
  • postupy pri príprave liekov a ich kontrole
  • podmienky uchovávania liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín a doplnkového sortimentu
  • podmienky pri výdaji liekov a dispenzácii a pod.

Prečítajte si tiež článok
Každý poskytovateľ lekárenskej starostlivosti musí spĺňať určité požiadavky na priestorové vybavenie, personálne obsadenie, ale aj materiálne vybavenie prevádzky, ktoré určuje...
30.9.2022

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Lekáreň, Lekáreň na kľúč, Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete aké postupy musia lekárne dodržiavať pri príprave liekov, ich uchovávaní a výdaji.
 

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac