mediPRÁVNIK chráni už 1616 ambulancií a lekární.

Majú lekárne povinnosť odoberať od zákazníkov vratné obaly, ak predávajú nápoje s vratným obalom?

Mgr. Lenka Kavarniková   |   23.9.2022

Od januára 2022 sa začal naplno uplatňovať systém pre zálohovanie vratných obalov fliaš. Mnoho lekárni v rámci svojho predajného sortimentu ponúka aj nápoje s takýmito vratnými obalmi. S ohľadom na to častejšie dostávame otázku, či sú lekárne povinné od zákazníkov odoberať takéto jednorazové zálohované obaly. V najbližších riadkoch sa spoločne pozrieme na danú problematiku.
 

ZÁLOHOVANIE JEDNORAZOVÝCH OBALOV A POVINNOSŤ ODOBERAŤ ODPAD ZO ZALOHOVANÝCH JEDNORAZOVÝCH OBALOV
 
Zálohovanie a podmienky pri predaji tovaru v zálohovanom obale upravuje zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje (z. č. 302/2019 Z.z.). Ten priamo v § 5 upravuje povinnosti distribútorov obalov, ktorí vykonávajú predaj nápojov v zálohovaných obaloch. V § 5 ods. 1 sú popísané jednotlivé povinnosti distribútora, a to napr. povinnosť:

  • zálohovať jednorazové obaly na nápoje a dodržiavať výšku zálohu určenú správcom,
  • pri označení tovaru predajnou cenou uvádzať aj výšku zálohu, ak ide o tovar, ktorým je nápoj v zálohovanom jednorazovom obale,
  • viesť oddelene účtovné záznamy o cene tovaru a o výške zálohu,
  • registrovať sa ako odberné miesto odpadu zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje u správcu,
  • odoberať odpad zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje v mieste prevádzky alebo vo vzdialenosti do 150 metrov od miesta prevádzky bez obmedzenia množstva a bez viazania tohto odberu na nákup tovaru,
  • vrátiť konečnému používateľovi záloh v plnej výške pri vrátení odpadu zo zálohovaného jednorazového obalu na nápoje, a to aj bez preukázania úhrady zálohu zo strany konečného používateľa a ďalšie. 

Jednou zo základných povinností prevádzok, ktoré ponúkajú na predaj aj nápoje s vratnými obalmi, ktoré sa zálohujú, je aj odoberať odpad z takýchto zálohovaných obalov na nápoje, a to podľa § 5 ods. 1 písm. f)zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje. Platí však táto povinnosť pre všetky prevádzky, ktoré predávajú nápoje so zálohovanými obalmi?
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Lekáreň, Lekáreň na kľúč, Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete, či sú lekárne povinné odoberať od zákazníkov zálohované vratné obaly.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac