mediPRÁVNIK chráni už 1898 ambulancií a lekární.

Poskytovatelia lekárenskej starostlivosti viete aké sú požiadavky na správnu lekárenskú prax?

Mgr. Lenka Kavarniková   |   30.9.2022

Každý poskytovateľ lekárenskej starostlivosti musí spĺňať určité požiadavky na priestorové vybavenie, personálne obsadenie, ale aj materiálne vybavenie prevádzky, ktoré určuje všeobecne záväzný právny predpis. Tieto atribúty tvoria spolu tzv. požiadavky na správnu lekárenskú prax. V rámci nej sa určujú aj postupy pri príprave liekov, ich uchovávaní a aj dispenzácii a ďalšie podmienky, ktoré musia poskytovatelia lekárenskej starostlivosti dodržiavať. V najbližších riadkoch si predstavíme jednotlivé požiadavky na správnu lekárenskú prax týkajúce sa materiálneho a priestorového vybavenia a personálneho obsadenia prevádzok poskytovateľov lekárenskej starostlivosti.
 

PRÁVNA ÚPRAVA POŽIADAVIEK NA SPRÁVNU LEKÁRENSKÚ PRAX
 
Podľa zákona o liekoch (z. č. 362/2011 Z.z.) určuje požiadavky na správnu lekárenskú prax Ministerstvo zdravotníctva SR, ktoré za tým účelom vydalo všeobecne záväzný právny predpis, a to vyhlášku č. 129/2012 Z.z. o požiadavkách na správnu lekárenskú prax.
 
Vyhláška o požiadavkách na správnu lekárenskú prax upravuje jednotlivé podmienky pre fungovanie prevádzok poskytovateľov lekárenskej starostlivosti v súlade s právnymi predpismi, a to najmä:

  • požiadavky na ich materiálne vybavenie,
  • požiadavky na ich personálne obsadenie,
  • požiadavky na ich priestorové vybavenie,
  • postupy pri príprave liekov a ich kontrole
  • podmienky uchovávania liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín a doplnkového sortimentu
  • podmienky pri výdaji liekov a dispenzácii a pod.

V tomto článku sa zameriame na prvé tri požiadavky týkajúce sa materiálneho a priestorového vybavenia a personálneho obsadenia prevádzok poskytovateľov lekárenskej starostlivosti.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Lekáreň, Lekáreň na kľúč, Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete aké požiadavky na materiálne vybavenie, personálne obsadenie a priestorové vybavenie musia spĺňať jednotlivé typy poskytovateľov lekárenskej starostlivosti. Predstavíme si aj podmienky pre fungovanie jednotlivých oddelení lekární a rozsah ich činností.
 

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 538)