mediPRÁVNIK chráni už 1798 ambulancií a lekární.

„Paragraf“ ako osobná prekážka v práci na strane zamestnanca. Aké sú podmienky pre jeho využitie?

Mgr. Lenka Kavarniková   |   3.3.2023

Zákonník práce rozlišuje viacero situácií, ktoré predstavujú prekážku v práci na strane zamestnanca – čas, kedy zamestnanec nemôže vykonávať svoju prácu. Jednou z najčastejších prekážok v práci na strane zamestnanca je absolvovanie vyšetrenia/ošetrenia zamestnancom alebo sprevádzanie jeho rodinného príslušníka v zdravotníckom zariadení v pracovnom čase. Na koľko dní pracovného voľna z dôvodu potreby ošetrenia má však zamestnanec nárok? Patrí mu za to nárok na náhradu mzdy? V najbližších riadkoch si povieme viac o tzv. paragrafe a o tom, za akých podmienok ho zamestnanec môže využiť.

DRUHY PREKÁŽOK V PRÁCI NA STRANE ZAMESTNANCA
 
Zákonník práce (z. č. 311/2001 Z.z.) vymedzuje prekážky na strane zamestnanca (§ 136§ 141 Zákonníka práce) a prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce). V prípade situácií na strane zamestnanca, ktoré zamestnancovi neumožňujú vykonávať prácu, Zákonník práce pamätá najmä na prekážky:

  • z dôvodu verejného záujmu – napr. na výkon verejnej funkcie, odborovej funkcie a pod.
  • z dôvodu absolvovania povinných lekárskych prehliadok, účasti na rekondičnom pobyte a pod.
  • z dôvodu dobrovoľníckej činnosti
  • z dôvodu plnenia dobrovoľnej vojenskej prípravy a plnenia brannej povinnosti
  • z dôvodu zvyšovanie kvalifikácie
  • z dôvodu potreby ošetrenia alebo vyšetrenia, sprevádzania rodinného príslušníka na vyšetrení
  • z dôvodu úmrtia alebo iných rodinných situácií a pod. 

KEDY MÔŽE ZAMESTNANEC VYUŽIŤ „PARAGRAF“?
 
„Paragraf“ predstavuje slangové označenie osobnej prekážky v práci na strane zamestnanca z dôvodu potreby absolvovania vyšetrenia alebo ošetrenia zamestnanca v zdravotníckom zariadení (§ 141 ods. 2 písm. a)Zákonníka práce). Ide o najčastejšiu prekážku v práci na strane zamestnanca, kedy je zamestnanec oprávnený na návštevu lekára, pričom mu bude poskytnutá aj náhrada mzdy, samozrejme, ale iba za splnenia zákonných podmienok. Okrem potreby vyšetrenia/ošetrenia samotného zamestnanca, je „paragraf“ zamestnancami využívaný aj na sprevádzanie rodinného príslušníka na vyšetrení v zdravotníckom zariadení (§ 141 ods. 2 písm. c) bod 1 Zákonníka práce). Aké zákonné podmienky však pre jeho využitie platia?
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia/Lekáreň, Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete za akých podmienok má zamestnanec nárok na to využiť „paragraf“. Povieme si aj o tom, na koľko dní pracovného voľna má zamestnanec nárok v prípade potreby svojho vyšetrenia, ako aj vyšetrenia rodinného príslušníka.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 317)