mediPRÁVNIK chráni už 1855 ambulancií a lekární.

Zrušenie niektorých povinností pri pracovnej zdravotnej službe, ako aj pri reklamáciách

Mgr. Ján Pavlík   |   18.8.2020

Vláda Slovenskej republiky prišla s iniciatívou prijatia opatrení, ktoré svojim obsahom sledujú spoločný cieľ, a to prispieť k zlepšeniu podnikateľského prostredia, ktoré je v ostatnom čase zasiahnuté prijatými opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19. Táto iniciatíva bola označovaná ako "podnikateľské kilečko", alebo aj ako "lex korona". V nasledujúcich riadkoch si priblížime obsah ďalších opatrení, ktoré už sú schválené parlamentom a z pohľadu ambulancií alebo lekárni môžu znamenať zmenu v ich doterajšom fungovaní.

Zmeny mnohých zákonov, ktoré upravujú podnikateľské prostredie boli prijímané s cieľom všestrannej podpory, založenej na opatreniach, ktoré majú napomôcť oživeniu ekonomiky v čase, ktorý bezprostredne bude nasledovať po pandémii spôsobenej ochorením COVID-19. Z tohto dôvodu vznikla iniciatíva na prijatie zmien, ktoré by mali svojim obsahom predstavovať uľahčenie v plnení povinností administratívnej povahy, ako aj odstránenie byrokratických obmedzení malých a stredných podnikateľov a živnostníkov (sem patria aj ambulancie a lekárne).

V minulom článku sme informovali o niektorých opatreniach, ktoré môžu svojim obsahom ovplyvniť činnosť v ambulanciách alebo lekárňach.

Prečítajte si tiež článok
Vláda Slovenskej republiky prišla nedávno s návrhom zákona, ktorého cieľom malo byť zlepšenie podnikateľského prostredia, ktoré je v ostatnom čase zasiahnuté prijatými opatreniami na...
13.8.2020
 

V tomto článku si rozoberieme nasledujúce novinky, ktoré z pohľadu ambulancií a lekárni budú znamenať zmeny v ich doterajšom fungovaní:

  • Zrušenie povinnosti mať vyvesený reklamačný poriadok,
  • Začiatok plynutia lehoty pri reklamácii až pri prevzatí výrobku,
  • Zrušenie povinnosti pravidelne vyhodnocovať a aktualizovať smernicu BOZP,
  • Zrušenie sankcie v prípade neoznámenia voľného pracovného miesta,
  • Zrušenie povinnosti oznamovať údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete bližšie detaily o obsahu týchto opatrení, ako aj dátum, kedy sa stanú účinné a použiteľné v každodennej praxi v rámci ambulancií a lekární.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1106)