mediPRÁVNIK chráni už 1921 ambulancií a lekární.

Zriadenie webovej stránky pre ambulanciu? Máme pre vás jednoduché riešenie, ktoré vám zároveň poskytne právnu ochranu

Mgr. Lenka Kavarniková, Bc. Veronika Karabinošová   |   3.5.2024

Pre poskytovateľov vyplýva zo zákona o poskytovateľoch (z.č. 578/2004 Z.z.) povinnosť mať webovú stránku a na nej zverejňovať konkrétne informácie. Mnohí lekári už v súčasnosti webovú stránku pre svoju ambulanciu majú. Spĺňa však všetky povinnosti, ktoré vyplývajú z právnych predpisov týkajúcich sa povinného zverejňovania informácií v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti?

(pozn.: Článok vychádza z právneho stavu účinného k 02.05.2024. V prípade, ak dôjde v budúcnosti k zmene predpisov, jeho závery nemusia byť správne. Radi vám vašu otázku zodpovieme aj prostredníctvom našej služby Právnik na telefóne.)

Právny web plný výhod 

Či už ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti máte alebo nemáte zriadenú webovú stránku ambulancie, pacienti musia mať prístup k informáciám, ktoré sú pre nich dôležité. Vašou povinnosťou je im tento prístup umožniť. Dokonca zákon o poskytovateľoch vymedzuje pre poskytovateľov aj povinnosť mať webovú stránku ambulancie a zverejniť na nej informácie o možnostiach ošetrenia, dostupnosti, kvalite a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti a o cenách zdravotných výkonov, ktoré poskytuje (§ 79 ods. 1 písm. zj) zákona o poskytovateľoch). V danom prípade je ustanovenie koncipované vyslovene tak, že ráta s tým, že ambulancia má zriadenú webovú stránku.

V rámci našej advokátskej kancelárie sme pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, vypracovali systém, ktorého výsledkom je fungujúci právny web ambulancie, vytvorený na mieru pre ambulanciu. S naším webom ambulancie si vy splníte svoje právne povinnosti a vaši pacienti získajú jednoduchý a rýchly prístup k informáciám, ktoré potrebujú vedieť. A pozooor! Náš systém je pripravený tak, aby si bez akýchkoľvek obmedzení dokázal „podať ruku“ s vašou webovou stránkou a portálom e-vuc.sk. Aby sme vás toľko nenapínali, pozývame vás na prehliadku webu ambulancie :).


Prvé kroky vedú k balíku Ambulancia na „kľúč“/Ambulancia na „kľúč“ PREMIUM

Aby ste si vôbec mohli zriadiť web ambulancie, je potrebné si najprv zakúpiť balík Ambulancia na „kľúč“/Ambulancia na „kľúč“ PREMIUM svojej špecializácie. Balík v sebe ukrýva okrem webu ambulancie aj ďalšie výhody a zľavy, ktoré by bola škoda nevyužiť. 

Zakúpením balíka sa vám automaticky sprístupni možnosť vytvoriť si webovú stránku ambulancie, ktorej obsahom je niekoľko častí, a to:

 1. Základné údaje ambulancie (názov ambulancie/sídlo ambulancie/kontakt na ambulanciu)
 2. Informácie o poskytovateľovi (meno odborného zástupcu ambulancie/email pre potvrdzujúce správy)
 3. Personál ambulancie a jeho pracovná pozícia (personálne obsadenie ambulancie/pracovná pozícia vašich zamestnancov)
 4. Ordinačné hodiny a doplnkové ordinačné hodiny (možnosť uviesť 5 časových úsekov s konkrétnym výkonom, ktorý v daný čas vykonávate)
 5. Spôsob objednávania pacientov (uvediete spôsob, ktorým sa k vám na vyšetrenie môžu pacienti objednať - online/emailom/telefonicky)
 6. Informácie o neprítomnosti v ambulancii  (doplnenie údajov zastupujúceho lekára/možnosť odoslať informáciu o vašej neprítomnosti samosprávnemu kraju)
 7. Zmluvné poisťovne (zdravotné poisťovne, s ktorými mate uzavreté zmluvy)
 8. Aktuálny oznam (zverejnenie dôležitých informácii pre pacientov, o ktorých by mali vedieť)
 9. Dokumenty ambulancie (možnosť pridať na právny web cenník výkonov, všeobecné zmluvné podmienky, informované súhlasy, pravidlá spracovania osobných údajov, či iné dôležité dokumenty ambulancie. Pacient sa s nimi bude môcť v pokoji oboznámiť z pohodlia domova. Takto si viete splniť aj zákonnú oznamovaciu povinnosť zverejnenia cenníka, či katalógu výkonov)
 10. Podpora mediPRÁVNIK (možnosťou povolenia prístupu na 10 dní alebo na dobu neurčitú, vám vieme s právnym webom pomôcť a vykonať nastavenia údajov za vás)

Aby sa vaši pacienti dozvedeli o spôsobe, ktorým právne chránite svoju ambulanciu, pošleme vám aj plagát, ktorý je (ako to u nás býva zvykom) plný výhod:

 1. prispôsobený priamo pre vašu ambulanciu s jej názvom a menom lekára alebo zdravotníckeho pracovníka,
 2. obsahuje link na váš právny web ambulancie na portáli www.medipravnik.sk,
 3. QR kódy, ktoré pacienta priamo presmerujú do jednotlivých časti vášho právneho webu, ako aj na spätnú väzbu, prostredníctvom ktorej vám môže odovzdať hodnotenie spokojnosti s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou.
   

Je otázka, na ktorú by ste radi dostali odpoveď? Sme tu pre vás!

Potrebujete poradiť alebo pomôcť s právnym webom ambulancie? Neváhajte nás kontaktovať na telefónnom čísle +421 948 075 965 alebo emailom na podpora@medipravnik.sk. Radi vám poradíme, pretože právna ochrana je dôležitá aj pre vašu ambulanciu :).