mediPRÁVNIK chráni už 1255 ambulancií a lekární.

Zmeny v protipandemických opatreniach pre prevádzky

Mgr. Lenka Kavarniková   |   13.10.2021

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal novú vyhlášku k obmedzeniam prevádzok, ktoré sa týkajú protipandemických opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19. Táto vyhláška dostala číslo 253 a jej účinnosť nastala 11.10.2021, preto aj jednotlivé opatrenia v nej určené sa začali uplatňovať od 11.10.2021. Nižšie vám prinášame prehľad zmien, ktoré nová vyhláška ÚVZ SR prináša.

Nová vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) k protipandemickým opatreniam v prevádzkach priniesla nasledovné zmeny:
 
1. vyhradené hodiny pre osoby nad 65 rokov a osoby ťažko zdravotne postihnuté sa rušia
 
Pôvodne mali všetky prevádzky, ktoré sa nachádzali v okrese v 2. a 3. stupni ohrozenia (v bordovej a čiernej farbe) a vybrali si režim základ (prístup osôb do prevádzky bez potreby testu, očkovania alebo prekonania ochorenia COVID-19) povinnosť vyčleniť pre osoby staršie ako 65 rokov a osoby ťažko zdravotne postihnuté hodiny v čase od 9.00 do 11.00
 
2. určité prevádzky nie sú povinné zvoliť si jeden z troch režimov, ktoré určuje vyhláška ÚVZ SR (základ, OTP alebo plne očkovaní)
 
Prevádzky, ako napríklad lekárne, potraviny, drogérie, knižnice a ďalšie (k tomu pozri § 2 ods.   2 vyhlášky ÚVZ SR č. 253) nie sú   povinné zvoliť si jeden z troch režimov a viditeľne vyznačiť režim vo svojej prevádzke. Tu ÚVZ SR konečne reagoval na nedokonalosť právnej úpravy z hľadiska možného vzniku problému, že si lekárne alebo dokonca aj potraviny zvolia napr. režim OTP alebo plne očkovaní a obmedzia tak prístup ľudom k základným potrebám a hlavne k zdravotnej starostlivosti. Zatiaľ však nie je explicitne nikde vymedzené, či sa za prevádzku považuje aj ambulancia alebo nie. Preto nie je možné ani jasne odpovedať na to, či ambulancia má alebo nemá povinnosť zvoliť si niektorý z režimov platný pre prevádzky.     
 
3. upravila sa definícia plne očkovanej osoby - za plne očkovanú osobu sa považujú deti do 12 rokov a 2 mesiacov
 
Táto úprava definície plne zaočkovanej osoby reflektuje na spustenie očkovania aj pre deti vo vekovej kategórii od 5 do 11 rokov. Veková hranica 12 rokov a 2 mesiace sa určila tak, aby sa osoba vo veku 12 rokov stihla zaočkovať a po očkovaní jej uplynul potrebný čas, pri ktorom je predpoklad, že sa v tele stihne vytvoriť dostatočná hladina ochranných protilátok.
 
INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI
 
Úplné znenie vyhlášky ÚVZ SR č. 253 nájdete na tomto odkaze: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska%20253.pdf