mediPRÁVNIK chráni už 1616 ambulancií a lekární.

Zmena zákona počíta aj so zmenou v preukazovaní sa poistenca preukazom poistenca a spresnení definície dlžníka

Mgr. Ján Pavlík   |   30.7.2020

Návrh z dielne ministerstva zdravotníctva na zmenu a doplnenie zákona o zdravotnom poistení a zákona o poisťovníctve sa aktuálne nachádza vo fáze priebežného zapracovania pripomienok a medzirezortného pripomienkového konania. Zmena zákona má priniesť také novinky, ako je možnosť preukazovanie sa pacienta preukazom poistenca prostredníctvom mobilnej aplikácie, či spresnenie toho, kedy poistenec nebude môcť byť považovaný za dlžníka.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prichádza s návrhom zmeny zákona, ktorého cieľom má byť  riešenie problémov, ktoré pochádzajú z aplikačnej praxe výkonu verejného zdravotného poistenia. Medzi navrhovanými zmenami nájdeme aj také návrhy riešení, ktoré súvisia s elektronizáciou.

V súčasnosti sa poistenec musí pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti preukázať preukazom poistenca alebo potvrdením o verejnom zdravotnom poistení. Obsahom zmeny s poukazom na elektronizáciu zdravotníctva je, aby poistenec mal možnosť sa preukázať preukazom poistenca prostredníctvom mobilnej aplikácie a to v prípadoch, ak nebude držiteľom dokladu totožnosti s čipom. Alternatívou taktiež je preukázanie sa uvedením svojho rodného čísla, prostredníctvom ktorého si môže poskytovateľ overiť údaje buď na portáli príslušnej zdravotnej poisťovne alebo na portáli Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Ďalšou zo zmien, ktorú navrhuje ministerstvo je presnejšie upravenie definície dlžníka. Navrhuje sa spresniť definíciu dlžníka tak, aby poistenec nemohol byť považovaný za dlžníka, ak boli pohľadávky voči nemu odpísané na základe právoplatného uznesenia súdu alebo bola vznesená námietka premlčania, ktorú zdravotná poisťovňa akceptovala a zdravotná poisťovňa voči nemu neeviduje žiadne ďalšie pohľadávky.

Legislatívny proces so všetkými navrhovanými zmenami v zákona o zdravotnom poistení a v zákona o poisťovníctve nájdete na tomto odkaze:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2020-288

(Počet prečítaní: 909)