mediPRÁVNIK chráni už 675 ambulancií a lekární.

Odklad podania daňového priznania k dani z príjmov a odklad platby dane

Mgr. Ján Pavlík   |   28.7.2020

Ďalšou ekonomickou pomocou z dielne vlády Slovenskej republiky na zmiernenie následkov situácie, ktorá je dôsledkom pandémie ochorenia COVID-19 je odklad podania daňového priznania k dani z príjmov a odklad platby dane z príjmov. Keďže dátum podávania daňových priznaní pripadá tradične na koniec marca, tento rok bol celý proces poznačený prítomnosťou pandémie ochorenia COVID-19. Z tohto dôvodu množstvo daňových subjektov, medzi ktorými nechýbajú ani ambulancie alebo lekárne využilo možnosť odkladu podania daňového priznania a odklad zaplatenia dane z príjmov. V nasledujúcich riadkoch si priblížime dokedy je potrebné daňové priznanie podať a zaplatiť daň z príjmu, ako aj možnosť výhodnejšieho platenia preddavkov na daň z príjmov, ak daňové priznanie podáte ešte v čase pandémie.

Ktoré ambulancie a lekárne majú nárok

Opatrenie týkajúce sa odkladu daňového priznania a platby dane sa týka všetkých ambulancií a lekární, ktoré majú povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov a ktoré nestihli podať daňové priznanie do konca marca 2020.

Predmet opatrenia

Ak ako ambulancia alebo lekáreň máte povinnosť podávať daňové priznanie k dani z príjmov a nepodali ste daňové priznanie do konca marca 2020, odkladá sa Vám povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov a povinnosť zaplatiť daň z príjmov:

  • za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2019, až do konca kalendárneho mesiaca, ktorý bude nasledovať po skončení obdobia pandémie (v súčasnosti nie je možné určiť kedy to nastane, viď nižšie). Nie je nutné zasielať žiadne oznámenie, táto lehota Vám začne plynúť automaticky po skončení obdobia pandémie.
  • za zdaňovacie obdobie, ktorým je hospodársky rok, ak na základe oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, ktoré podáte do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie (zatiaľ nie je možné určiť termín) predĺži najviac o tri celé mesiace od pôvodného podania daňového priznania.
  • v prípade, ak ste už podali riadny odklad daňového priznania (teda žiadali ste o odklad podania po dátume koniec marca 2020) a táto predĺžená lehota Vám uplynie ešte počas obdobia pandémie (stále trvá obdobie pandémie), lehota sa vám automaticky predlžuje až do konca kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie. Táto lehota Vám začne plynúť automaticky bez toho, aby ste museli zasielať akékoľvek ďalšie oznámenie.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete aký časový okamih sa rozumie pod pojmom obdobie pandémie pre účely odkladu podania daňového priznania a platby dane z príjmu, ako aj bližšie podmienky v prípade platby výhodnejších preddavkov na daň z príjmu v prípade, ak daňové priznanie podáte v období do skončenia pandémie.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac