mediPRÁVNIK chráni už 1798 ambulancií a lekární.

Zaradiť, či nezaradiť? Bude do kategórie „iný zdravotnícky pracovník“ zaradený nový subjekt?

Mgr. Katarína Uhrinová   |   11.5.2023

Do parlamentu smeruje nový návrh zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (zákon č. 578/2004 Z. z.), ktorý sa snaží dosiahnuť formalizáciu výkonu sociálnej práce v zdravotníctve, tento účel chce dosiahnuť zaradením nového subjektu do kategórie „iný zdravotnícky pracovník“, o aký subjekt ide sa dozviete nižšie.

Pripravovaný návrh zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (z. č. 578/2004 Z. z.), by mal vyhovieť prosbám prichádzajúcim zo sociálnej oblasti a pristúpiť k formalizácií výkonu sociálnej práce v zdravotníctvo, samozrejme, v prípade jeho schválenia parlamentom. Pomoc a podpora v oblasti sociálnej práce tvorí neoddeliteľnú súčasť komplexného poskytovania zdravotnej starostlivosti už od počiatku ochorenia, teda od stanovenia diagnózy, preto nie je účelné iniciovať potrebu tejto podpory až po liečbe ochorenia, tá musí tvoriť integrálnu súčasť už samotnej liečby ochorenia.
 
Požiadavka na formalizáciu sociálnej práce v kontexte zdravotníctva plynie zo skutočnosti, že oddelenie riešenia sociálnej stránky ochorenia od priameho poskytovania zdravotnej starostlivosti je v rozpore s aktuálnymi trendmi v poskytovaní zdravotnej starostlivosti vo vyspelých štátoch. Zabezpečenie sociálnej podpory pacientovi počas celej doby liečenia môže mať pozitívny vplyv celkové zdravie a kvalitu života pacienta ale aj jeho rodiny.
 
Podľa dôvodovej správy sú ochorenia definované na „podklade bio-psycho-sociálneho modulu. Modernázdravotná starostlivosť vo vyspelých krajinách tento model akceptuje, implementuje do svojich koncepcií poskytovania zdravotnej starostlivosti. Na Slovensku prevláda doteraz z tohto modelu prax podpory  zásahulen  dvom z troch kategórií - bio (priamy telesný koncept choroby) a psycho (oblasť duševného prežívania,následkov, ale aj príčin choroby). Sociálny aspekt ochorenia ostáva len minimálne koncepčne podchytený. A to napriek tomu, že sociálny status sa mimoriadne významne podieľa ako na vzniku, tak aj na udržiavaní alebo liečbe ochorenia“.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete o tom, ktorý subjekt bude zaradený do kategórie „iný zdravotnícky pracovník“ za účelom dosiahnutia cieľa stanoveného nový návrhom zákona.
 

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac