mediPRÁVNIK chráni už 1855 ambulancií a lekární.

Webinár č. 20 – Kto pomôže ambulancii a lekárni v čase krízy?

tím mediPRÁVNIK   |   24.1.2023

Po krátkej prestávke spúšťame ďalšiu sériu webinárov, ktorými Vás budeme sprevádzať počas celého roka. Tešiť sa môžete na témy, ktoré „hýbu“ svetom každého zdravotníckeho pracovníka.
 
Prvý webinár v novom roku je venovaný téme, ktorá v poslednom období rezonuje v médiách, a ktorá trápi mnohých poskytovateľov zdravotnej a lekárenskej starostlivosti. Tí v súčasnosti riešia existenčné problémy, týkajúce sa predovšetkým zvyšovania cien energií, inflácii a miezd svojich zamestnancov. Tento tlak sa nepochybne zvýšil po úprave mzdových podmienok lekárov a zdravotných sestier pracujúcich v ústavnej sfére. Na túto situáciu však začínajú doplácať pacienti, pretože niektorí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti začali vyberať poplatky. Je to však správne?
 
„Zdravotnícke zariadenie nemôže zo dňa na deň zvýšiť cenu poskytnutých služieb a takto vykryť stále väčšie náklady. To platí predovšetkým pre zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti“, hovorí spíker JUDr. Tomáš Husovský z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS, ktorý bude o tejto téme diskutovať spolu s MUDr. Elenou Prokopovou, hlavnou odborníčkou MZ SR v odbore všeobecná starostlivosť o deti a dorast a PharmDr. Ondrejom Sukeľom, prezidentom Slovenskej lekárnickej komory.
 
Webinár na túto tému vysielame naživo 26.1.2023 od 17.00 hod. do 18.30 hod. Stačí sledovať náš youtube kánal. Vstup na webinár je bezplatný. Jeho priamy prenos, ako aj jeho záznam môžete sledovať na tomto linku.
 
Počas webinára sa budeme venovať týmto témam:

  • Aké druhy nákladov aktuálne poskytovateľov zaťažujú najviac?
  • Čo prinieslo zvýšenie miezd nemocničných zdravotníckych pracovníkov pre ambulantnú sféru?
  • Môže ambulancia a lekáreň žiadať o štátnu pomoc? Na koho sa obrátiť?
  • Je možné zvýšiť platbu zo strany zdravotnej poisťovne, s ktorou má poskytovateľ uzavretú zmluvu?
  • Je možné vyberať od pacientov „poplatok za zvýšené náklady na energie“ alebo vyberať podobné typy poplatkov? Aké riziká sú s takýmto postupom spojené?

Ak máte otázky, na ktoré by ste radi dostali odpoveď, môžete nám ich poslať už teraz na email marketing@hhpartners.eu alebo aj počas webinára na stránke sli.do.
 
Organizátorom podujatia je h&h PARTNERS, advokátska kancelária, ktorá si vyhradzuje právo na zmenu programu.
 
Kontaktné údaje: marketing@hhpartners.eu  
Tel. kontakt: +421 910 908 256

(Počet prečítaní: 306)