mediPRÁVNIK chráni už 1798 ambulancií a lekární.

Webinár 17: Nenávratný finančný príspevok pre zriadenie ambulancie. Ako na to?

tím mediPRÁVNIK   |   26.9.2022

Ministerstvo zdravotníctva SR sa rôznymi prostriedkami snaží o stabilizáciu a rozvoj siete všeobecnej ambulantnej starostlivosti (všeobecný lekár pre dospelých a pediatri), ktorá je dlhodobo poddimenzovaná a stav sa neustále zhoršuje a nedarí sa to zastaviť. Jedným z navrhovaných prostriedkov sa má stať poskytnutie nenávratných finančných príspevkov. Pôjde o sumy 50.000 EUR až 60.000 EUR O príspevok je možné požiadať až po zverejnení výzvy Ministerstvom zdravotníctva SR elektronicky cez formulár žiadosti.
 
Webinár na túto tému vysielame naživo 29.9.2022 od 17.00 do 18.30. Vstup je bezplatný. A ak by ste aj vysielanie v priamom prenose nestihli, nevadí. Jeho priamy prenos, ako aj záznam si viete pozrieť na tomto linku

Speakra JUDr. Tomáša Husovského  sme sa spýtali, kto má nárok a tento typ finančnej podpory:
„Nárok na získanie príspevku bude určovaný podľa viacerých kritérií. Závisieť to bude napríklad v akom okrese, a v ktorom meste sa bude ambulancia otvárať. Alebo napr.  nestačí zamestnať nového lekára v existujúcej ambulancii, ale musí sa otvoriť nová ambulancia a mnoho iných detailov, o ktorých budeme vo webinári hovoriť.“ – dodal na záver JUDr. Husovský. 

A my už len pridávame kompletný popis tém nadchádzajúceho webináru: 

  • Kto môže požiadať o nenávratný príspevok a kde to zistím?
  • Kedy, ako a u koho sa žiada o nenávratný príspevok a kde to zistím?
  • V akej výške sa bude príspevok poskytovať?
  • Kto a v akých splátkach ho bude vyplácať?
  • Na čo môžem a nemôžem použiť poskytnutý príspevok?
  • Aké podmienky musím plniť po poskytnutí príspevku?
  • Ako je to s kontrolou a prípadným vrátením príspevku? 

Svoje otázky nám môžete počas webinára klásť prostredníctvom slid.do/ alebo už aj teraz emailom na marketing@hhpartners.eu.
 
Organizátor podujatia h&h PARTNERS, advokátska kancelária. Si vyhradzuje právo na zmenu programu.
Kontaktné údaje: marketing@hhpartners.eu.
tel.: +421 910 908 256