mediPRÁVNIK chráni už 1921 ambulancií a lekární.

Vznik a zánik právnych vzťahov pri poskytovaní ZS medzi pacientom a poskytovateľom ZS

Bc. Martina Martiníková   |   7.3.2024

Počas života sme neustále obklopovaní právnymi vzťahmi. Výnimkou nie je ani poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V tomto článku si najprv priblížime ako vzniká právny vzťah medzi pacientom a poskytovateľom ZS. Zodpovieme otázku, kedy poskytovateľ ZS nie je povinný uzavrieť dohodu s pacientom a tiež si povieme, aké sú možnosti odstúpenia od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

(pozn.: Článok vychádza z právneho stavu účinného k 04.03.2024. V prípade, ak dôjde v budúcnosti k zmene predpisov, jeho závery nemusia byť správne. Radi vám vašu otázku zodpovieme aj prostredníctvom našej služby Právnik na telefóne.)

KEDY PRÁVNY VZŤAH MEDZI LEKÁROM A PACIENTOM VZNIKÁ?
 
Trvanie právneho vzťahu, ktorý sa týka poskytovania ZS je rámcované dohodou o poskytovaní ZS a odstúpením od tejto dohody. Na úvod si potrebujeme uviesť právny základ, z ktorého budeme ďalej vychádzať. Pre oblasť úpravy právnych vzťahov pri poskytovaní ZS budeme vychádzať z §12 zákona o zdravotnej starostlivosti (č. 576/2004 Z.z.). Východiskom pre začatie poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientovi je uzavretie dohody o poskytovaní ZS. Až uzavretím dohody vzniká právny vzťah z ktorého vyplývajú určité práva a povinnosti.
 
Zákon ale v §6 ods. 9 zákona o zdravotnej starostlivosti pamätá aj na situácie iné, ako samotná dohoda o poskytovaní ZS, ktoré zakladajú vznik právneho vzťahu medzi pacientom a poskytovateľom ZS. Ide o nasledujúce situácie:

  • Poskytnutie neodkladnej ZS, ktorá vyžaduje okamžitý zákrok
  • Uloženie ochranného liečenia, detencie alebo poskytnutie ZS na základe rozhodnutia súdu
  • Poskytnutie ústavnej starostlivosti osobe, ktorá šíri prenosnú chodobu ohrozujúcu jej okolie
  • Poskytnutie ZS keď ide o osobu, ktorá v dôsledku duševnej poruchy alebo s jej príznakmi ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí závažné zhoršenie jej stavuV týchto situáciách nie je vzhľadom na ich závažnosť priestor na podpísanie dohody o poskytovaní ZS a z toho dôvodu sa tu právny vzťah zakladá ich vznikom.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM, sa dozviete o tom čo by dohoda mala obsahovať. Pozrieme sa aj na to kedy poskytovateľ nemusí uzavrieť dohodu a tiež akým spôsobom je možné dohodu ukončiť.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 331)