mediPRÁVNIK chráni už 1896 ambulancií a lekární.

Všetko, čo by ste mali zvážiť pri priamom predaji výživových doplnkov

Mgr. Katarína Uhrinová   |   4.4.2024

Výživové doplnky ako také sú pre mnohých neodlučiteľnou súčasťou zdravého životného štýlu a v poslednej dobe svoje miesto nachádzajú aj v ambulanciách lekárov. Predaj výživových doplnkov v ambulancii je fenomén, ktorý sa rozmohol v posledných rokoch. Možno ste aj vy uvažovali nad tým, že predmet svojej činnosti rozšírite o predaj výživových doplnkov. V dnešnom článku si povieme, čo všetko by ste pred tým ako začnete predávať výživové doplnky vo svojej ambulancii mali zvážiť.

(poz.: Článok vychádza z právneho stavu účinného k 03.04.2024. V prípade, ak dôjde v budúcnosti k zmene predpisov, jeho závery nemusia byť správne. Radi vám vašu otázku zodpovieme aj prostredníctvom našej služby Právnik na telefóne.)

Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia má stanovené prísne podmienky a regulácie. Preto určite u každého, kto nad predajom výživových doplnkov v ambulancii uvažoval, do popredia vystúpila otázka: Je predaj výživových doplnkov v ambulancii legálny? V prípade, ak by sme dospeli ku kladnej odpovedi na položenú otázku, hneď prichádza ďalšia podotázka: Aké podmienky je potrebné na predaj výživových doplnkov splniť?
 
Na zodpovedanie položených otázok je potrebné v prvom rade potrebné správne zadefinovať ako na výživové doplnky nahliada právna úprava.
 
Podľa Nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady sa za potraviny považujú: „akékoľvek látky alebo výrobky, či už spracované, čiastočne spracúvané alebo nespracúvané, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu alebo o ktorých sa predpokladá, že sú na ňu určené.“ V zmysle uvedenej definície je preto potrebné výživové doplnky v zmysle právnych predpisov vnímať ako potraviny.
 
Druhým dôležitým aspektom je definovanie postavenia subjektu, ktorý výživové doplnky pacientom ponúka. Na subjekt, ktorý nakladá s potravinami sa hľadí ako na potravinársky podnik. Podľa nariadenia potravinársky podnik je akýkoľvek podnik, či už pre zisk alebo nie, štátny alebo súkromný, vykonávajúci ktorúkoľvek z činností súvisiacich s ktorýmkoľvek stupňom výroby, spracúvania a distribúcie potravín.

To znamená, že akonáhle by v ambulancii dochádzalo k predaju potravín konečnému spotrebiteľovi, na subjekt, ktorý by túto činnosť prevádzkoval, by sa hľadelo ako na potravinársky podnik, a v tejto súvislosti by musel spĺňať legislatívne povinnosti vzťahujúce sa na potravinárske podniky.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete na aké aspekty je potrebné si dávať pozor a aké povinnosti je potrebné splniť v prípade, ak chcete predávať výživové doplnky v ambulancii.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac