mediPRÁVNIK chráni už 1896 ambulancií a lekární.

Lekárne, ako výrobcovia obalov máte tieto povinnosti

Mgr. Katarína Uhrinová   |   21.3.2024

V dnešnom článku sa budeme venovať povinnostiam, ktoré majú výrobcovia obalov. Pričom v tejto časti sa zameriame na povinnosti malých výrobcov obalov. Kto je to malý výrobca obalov? Musí sa malý výrobca obalov zaregistrovať do registra výrobcov obalov? Aké iné povinnosti sa naňho vzťahujú? Na všetky tieto otázky odpovieme v dnešnom článku.

(poz.: Článok vychádza z právneho stavu účinného k 21.03.2024. V prípade, ak dôjde v budúcnosti k zmene predpisov, jeho závery nemusia byť správne. Radi vám vašu otázku zodpovieme aj prostredníctvom našej služby Právnik na telefóne.)

Kto je výrobca obalov?
 
Možno ste sa hneď v úvode pozastavili nad tým, ako sa táto téma týka poskytovateľov lekárenskej starostlivosti. V prípade, že patríte medzi tých, ktorý sa nad tým pozastavili, tento článok je presne pre vás. Pre vyjasnenie považujeme za potrebné v prvom rade definovať výrobcu obalov.
 
V zmysle zákona o obaloch (zákon č. 79/2012 Z.z.) je výrobca obalov fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá:

  • používa obaly na balenie tovaru alebo plní tovar do obalov a uvádza na trh tento tovar pod svojou obchodnou značkou – ktorýkoľvek podnikateľ, ktorý balí svoje výrobky do obalov
  • je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa tovar uvádza na trh – ktorýkoľvek podnikateľ, ktorý si nechá svoje produkty vyrobiť a zabaliť u iného podnikateľa alebo si ich nechá len zabaliť
  • uvádza na trh tovar v obaloch iným ako vyššie uvedeným spôsobom, alebo prepraví alebo si nechá prepraviť cez štátnu hranicu Slovenskej republiky tovar v obaloch a uvádza ho na trh alebo do distribúcie v Slovenskej republike – ktorýkoľvek podnikateľ, ktorý na území Slovenská uvádza do predaja zabalené produkty zo zahraničia alebo aj len na vlastné použitie
  • ako distribútor uskutočňuje odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru – ktorýkoľvek maloobchodný predajca, ktorý poskytuje obaly svojim zákazníkom odplatne alebo bezodplatne
  • ako distribútor používa obal na zabalenie distribuovaného tovaru alebo jeho časti alebo na naplnenie distribuovaným tovarom – ktorýkoľvek podnikateľ, ktorý kúpy tovar a následne ho balí do obalov
  • uvádza na trh obaly s výnimkou osoby, ktorá dodáva nepoužité prázdne obaly subjektom podľa vyššie uvedených situácií alebo osobe, ktorá balí alebo plní tovar pre osobu podľa bodu 2. - výrobcom obalov nie je ten, kto skutočne vyrába obaly a nepoužité ich predáva ďalej. 

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Lekáreň, Lekáreň na kľúč, Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete aké povinnosti sa vzťahujú na malých výrobcov obalov, ako aj to ako ich môžu splniť. Predstavíme si aj spôsobom akým sú výrobcovia obalov rozdelený na dve skupiny.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac