mediPRÁVNIK chráni už 1678 ambulancií a lekární.

V parlamente je návrh novely zákona o zdravotnej starostlivosti k paliatívnej a dlhodobej starostlivosti

Mgr. Lenka Kavarniková   |   12.5.2022

Do parlamentu sa na prerokovanie dostal návrh novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorý upravuje podmienky paliatívnej a dlhodobej zdravotnej starostlivosti. Poďme sa spolu pozrieť, čo bude novela upravovať a aký je aktuálny výsledok legislatívneho konania.

Cieľom legislatívnych zmien zákona o zdravotnej starostlivosti je podľa dôvodovej správy k návrhu novely „zabezpečiť dostupnosť, kvalitu a efektívnosť dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti pre osoby, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje, a to nielen v zdravotníckych zariadeniach, ale najmä v domácom alebo v inom prirodzenom prostredí, v ktorom sú tieto osoby umiestnené“.
 
V rámci novely sa bude definovať pojem dlhodobá zdravotná starostlivosť a jej formy a tiež pojem paliatívna zdravotná starostlivosť. Upravia sa aj úhradové mechanizmy za túto zdravotnú starostlivosť.
 
Aktuálne sa návrh novely nachádza v 1. čítaní. Legislatívne konanie sledujeme a o jeho priebehu a výsledku vás samozrejme budeme informovať.
 
INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI
 
Všetky dokumenty k navrhovanej novele vrátane informácií o priebehu legislatívneho konania nájdete na tomto odkaze: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=8&CPT=977  
 

(Počet prečítaní: 501)