mediPRÁVNIK chráni už 1896 ambulancií a lekární.

Monitoring zmien v pravidlách ochrany osobných údajov

Ján Pavlík   |   3.1.2019

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ktoré poznáme pod skratkou GDPR je v účinnosti od mája minulého roka. Ako je všeobecne známe, nariadenia sa okrem iných subjektov vzťahuje aj na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Z tohto dôvodu je potrebné, aby poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sledovali zmeny v pravidlách ochrany osobných údajov.

Ochrana osobných údajov v našich podmienkach nachádza právny základ v samotnom nariadení GDPR, ako aj zákone o ochrane osobných údajov, ktoré vstúpili do účinnosti v máji minulého roku. Od tohto dátumu nariadenie GDPR, ako aj zákon ochrane osobných údajov neprešli novelizáciou. Napriek tomu, aplikácia zavedených pravidiel ochrany osobných údajov je stále živou témou, ktorá prináša mnohé otázniky z praxe. Z tohto dôvodu sú v rámci nášho priestoru vydávané metodické usmernenia, ktoré bližšie špecifikujú povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov. Takéto metodické usmernenia v rámci svojej činnosti vydáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorému zákon ukladá aj výkon dozoru nad dodržiavaním pravidiel ochrany osobných údajov. Niektoré usmernenia, sa tak svojim obsahom, môžu dotýkať aj spracovateľských operácií osobných údajov, ktoré sú realizované v ambulanciách.

Dôležitosť dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti podčiarkuje aj samotná reakcia, ktorá bola vydaná Úradom na ochranu osobných údajov. Reakcia Úradu na ochranu osobných údajov reflektovala na reportáž odvysielanú televíziou RTVS, týkajúcu sa konferencie o ochrane osobných údajov v prostredí zdravotníctva, organizovanú Komorou pre medicínske právo – MEDIUS. Úrad vo svojej reakcii zdôraznil, že zdravotnícke zariadenia sú povinné dodržiavať pravidlá ochrany osobných údajov, čím chcel poukázať na možnosť ukladania pokút za ich nedodržiavanie. Takéto vyjadrenie poskytovatelia zdravotnej starostlivosti nesmú brať na ľahkú váhu, keďže Úradu na ochranu osobných údajov sú zákonom zverené kompetencie na výkon dozoru, ako aj ukladanie pokút za zistené porušenia pravidiel ochrany osobných údajov.

Z tohto dôvodu, Vám prinášame dokument, ktorý svojim obsahom približuje vydané metodické usmernenia Úradu na ochranu osobných údajov, ktoré sa môžu týkať aj činnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Nájdete ho na uvedenom linku: Monitoring zmien v oblasti ochrany osobných údajov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

(Počet prečítaní: 1375)