mediPRÁVNIK chráni už 1896 ambulancií a lekární.

Nový dokument - formulár na zdokumentovanie porušenia ochrany osobných údajov

Miriam Tipánová   |   28.3.2019

Chceli by sme vám dať na vedomie, že sme pre vás pripravili nový dokument s názvom Formulár na zdokumentovanie porušenia ochrany osobných údajov.

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dennodenne pracujete s osobnými údajmi svojich pacientov. Aj pri maximálnom zabezpečení osobných údajov sa môže stať, že dôjde k ich úniku poškodeniu, či strate. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný zadokumentovať každý prípad porušenia ochrany osobných údajov vrátane skutočností spojených s porušením ochrany osobných údajov, jeho následky a prijaté opatrenia na nápravu, preto sme pre vás pripravili dokument, ktorý obsahuje formulár na zdokumentovanie bezpečnostného incidentu a presný návod ako postupovať pri jeho vypĺňaní. Dokument zároveň spĺňa všetky štandardy na zdokumentovanie bezpečnostného incidentu podľa GDPR nariadenia.

Cena dokumentu bez služby mediPRÁVNIK ambulancia a mediPRÁVNIK lekáreň  je 19 € s DPH.

Predplatitelia služby mediPRÁVNIK ambulancia a mediPRÁVNIK lekáreň si môžu  dokument zakúpiť za cenu 9 € s DPH.

Dokument určený pre ambulanciu nájdete na odkaze: Formulár na zdokumentovanie porušenia ochrany osobných údajov - ambulancia

Dokument určený pre lekáreň nájdete na odkaze: Formulár na zdokumentovanie porušenia ochrany osobných údajov - lekáreň

(Počet prečítaní: 1371)