Mediprávnik chráni už 583 ambulancií a lekární.

Nový dokument - formulár na zdokumentovanie porušenia ochrany osobných údajov

Miriam Tipánová   |   28.3.2019

Chceli by sme vám dať na vedomie, že sme pre vás pripravili nový dokument s názvom Formulár na zdokumentovanie porušenia ochrany osobných údajov.

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dennodenne pracujete s osobnými údajmi svojich pacientov. Aj pri maximálnom zabezpečení osobných údajov sa môže stať, že dôjde k ich úniku poškodeniu, či strate. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný zadokumentovať každý prípad porušenia ochrany osobných údajov vrátane skutočností spojených s porušením ochrany osobných údajov, jeho následky a prijaté opatrenia na nápravu, preto sme pre vás pripravili dokument, ktorý obsahuje formulár na zdokumentovanie bezpečnostného incidentu a presný návod ako postupovať pri jeho vypĺňaní. Dokument zároveň spĺňa všetky štandardy na zdokumentovanie bezpečnostného incidentu podľa GDPR nariadenia.

Cena dokumentu bez služby mediPRÁVNIK ambulancia a mediPRÁVNIK lekáreň  je 19 € s DPH.

Predplatitelia služby mediPRÁVNIK ambulancia a mediPRÁVNIK lekáreň si môžu  dokument zakúpiť za cenu 9 € s DPH.

Dokument určený pre ambulanciu nájdete na odkaze: Formulár na zdokumentovanie porušenia ochrany osobných údajov - ambulancia

Dokument určený pre lekáreň nájdete na odkaze: Formulár na zdokumentovanie porušenia ochrany osobných údajov - lekáreň

(Počet prečítaní: 344)

Odporúčané články

Monitoring zmien v pravidlách ochrany osobných údajov

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ktoré poznáme pod skratkou GDPR je v účinnosti od mája...

3.1.2019

Poučenie zamestnancov ambulancií o ich povinnostiach pri práci s osobnými údajmi pacientov

V priebehu posledného pol roka sme už určite všetci počuli o zlovestnej skratke GDPR. K dnešnému dňu už...

23.11.2018

Možno „vzbĺknuť“ počas pôrodu? Na Slovensku áno...

Pôrod je sám o sebe zážitkom. Pre niektoré ženy krásnym, pre niektoré naopak, traumatizujúcim...

18.10.2017

Nový dokument - Oznámenie o bezpečnostnom incidente

Chceli by sme vám dať na vedomie, že sme pre vás pripravili nový dokument s názvom Oznámenie o...

12.4.2019