mediPRÁVNIK chráni už 1959 ambulancií a lekární.

Účtovanie platieb od pacientov v ambulancii – ako správne na to?

Mgr. Lenka Kavarniková   |   12.4.2024

Základnou povinnosťou pre poskytovateľov v súvislosti s príjmom platieb od pacientov je aj povinnosť vydať pacientovi doklad o úhrade. Dokonca, ambulancie majú mať za tým účelom elektronickú registračnú pokladnicu. Prečo je to tak? Poďme sa na to spolu pozrieť.
 
(pozn.: Článok vychádza z právneho stavu účinného k 11.04.2024. V prípade, ak dôjde v budúcnosti k zmene predpisov, jeho závery nemusia byť správne. Radi vám vašu otázku zodpovieme aj prostredníctvom našej služby Právnik na telefóne.)

GRO PRE POPLATKY V AMBULANCII PREDSTAVUJE CENNÍK
 
Základnou povinnosťou poskytovateľov je mať v ambulancii zverejnený cenník všetkých zdravotných výkonov (§ 79 ods. 1 písm. g) zákona o poskytovateľoch). Účelom cenníka je transparentne informovať pacienta o tom, za čo si v ambulancii platí, ale aj o tom, čo mu je hradené z verejného zdravotného poistenia.
 
Na to, aby bol cenník uvedený do praxe ambulancie, je poskytovateľ povinný cenník aj zoznam (ak je zmluvný poskytovateľ) nie len zverejniť v ambulancii, ale aj preukázateľne zaslať na samosprávny kraj príslušný podľa miesta prevádzkovania ambulancie.

Prečítajte si tiež článok
Zdravotná starostlivosť má svoju cenu. Zdravotné výkony, ktoré sú v ambulancii pacientom poskytované, môžu byť hradené z verejného zdravotného poistenia (úplne alebo čiastočne) alebo...
5.4.2024

PACIENTOVI JE V PRÍPADE ÚHRADY Z JEHO STRANY POTREBNÉ VYDAŤ DOKLAD O ÚHRADE
 
Pokiaľ poskytovateľ žiada od pacienta úhradu za určitý výkon alebo službu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, jeho základnou povinnosťou je vydať pacientovi doklad o úhrade. Doklad o úhrade má byť vydaný v prípade úhrady pacienta nie len za zdravotné výkony a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ale aj za výkony a služby, ktoré nie sú zdravotnými výkonmi alebo službami súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Táto povinnosť vyplýva z § 79 ods. 1 písm. o) zákona o poskytovateľoch. Za jej nesplnenie hrozí poskytovateľovi pokuta až do výšky 3 319 eur, ktorú ukladá samosprávny kraj.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete o tom prečo majú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti povinnosť mať elektronickú registračnú pokladnicu za účelom vydávania dokladov o úhrade pacientom.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 491)