mediPRÁVNIK chráni už 761 ambulancií a lekární.

Systém bezpečnosti pacienta II. časť

JUDr. Miriam Tipánová   |   2.10.2020

O klinickom audite sme si už hovorili. Na pripomenutie uvádzame, že súčasťou  kontroly zo strany MZ SR  je aj zisťovanie, či má ambulancia zavedený interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta. Interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta bol zavedený vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 444/2019 Z. z o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta (ďalej len ako „vyhláška č. 444/2019 Z. z“). Táto vyhláška je účinná od 1. januára 2020.

V článku sú uvedené len zvyšné oblasti o ktorých sme si nehovorili a pri každej oblasti len základné odporúčania vzhľadom na obsiahlosť problematiky.

Prvé oblasti sme rozoberali v článku:

Prečítajte si tiež článok
Štát má záujem na tom, aby bol každý poskytovateľ tip-top. To či ambulancia poskytuje starostlivosť v súlade s diagnostickými a terapeutickými štandardami Ministerstvo zdravotnícka SR...
30.9.2020

Ak na vypracovanie smerníc, edukačných materiálov a mnoho iných dokumentov nemáte priestor, nevadí, my vám s tým vieme pomôcť. Stačí ak nás kontaktujete na tel. č. 0917 497 060 a my vám odpovieme na otázky a podáme bližšie informácie o cenovej ponuke.

Interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta predstavuje súbor pravidiel zameraný na zvyšovanie bezpečnosti pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo zdravotníctva SR určilo základné kritéria, ktoré musia tieto pravidlá spĺňať. Sú obsiahnuté priamo vo vyhláške č. 444/2019 Z. z. Ide vlastne o pravidlá fungovania ambulancie vo vzťahu k pacientovi.

U poskytovateľa ambulantnej zdravotnej starostlivosti sa hodnotia nasledujúce oblasti:

a) bezpečná identifikácia pacientov,

b) bezpečnosť pri používaní liekov a ich uchovávaní,

c) optimálne postupy hygieny rúk pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

d) riešenie neodkladných stavov,

e) bezpečná komunikácia,

f) dodržiavanie práv pacientov a osôb podľa osobitného predpisu,

g) sledovanie spokojnosti pacientov,

h) ordinačné hodiny a zastupiteľnosť.

JEDNOTLIVÉ POŽIADAVKY NA AMBULANCIE V PRAXI 

5. Bezpečná komunikácia

Podľa vyhlášky minimálne požiadavky, ktoré poskytovateľ musí splniť v oblasti bezpečnej komunikácie sú:

a) musí mať vypracovaný postup na zabezpečenie dostatočného času na konzultáciu s pacientom tak, aby pacient mohol popísať svoj zdravotný stav a jeho súvislosti a mal možnosť klásť ošetrujúcemu zdravotníckemu pracovníkovi otázky,

b) musí mať vypracovaný postup na zabezpečenie poskytnutia informácií pacientovi v dostatočnom čase a takým spôsobom, aby pacient poskytnutým informáciám porozumel,

c) musí mať vypracovaný postup použitia alternatívnych komunikačných techník medzi zdravotníckym pracovníkom a pacientom vrátane poskytnutia obrazových a písomných komunikačných a inštruktážnych pomôcok pre pacientov,

d) musí mať vypracovaný postup sledovania a analýzy zistených nedostatkov pri komunikácii s pacientom,

e) musí mať vypracovaný postup opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.

ZÁKLADNÉ ODPORÚČANIE: Poskytovateľ musí mat prijaté vyššie uvedené postupy, ktoré je povinný aj dodržiavať. Netreba zabudnúť na informované súhlasy pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti pacientovi. Zákon nevyžaduje, aby ste mali písomný informovaný súhlas na každý jeden zdravotný výkon. Aj keď to síce zákon nevyžaduje, treba si dávať pozor pri medicínsky závažnejších zdravotných výkonoch. Pri nich odporúčame písomný informovaný súhlas pre prípad sporu s konkrétnym pacientom.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná len pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM, sa dozviete základné odporúčania v jednotlivých oblastiach, ktoré sa zídu každej ambulancii pri plnení si povinností, ktoré súvisia s klinickým auditom. Taktiež aká vysoká pokuta hrozí poskytovateľovi za nesplnenie uvedených povinností.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac