mediPRÁVNIK chráni už 1050 ambulancií a lekární.

Lekár pracujúci pod vplyvom alkoholu sa dopúšťa trestného činu

Peter Gabrik   |   29.10.2018

Lekár by v žiadnom prípade nemal byť pri výkone povolania pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, pretože tak ohrozuje životy a zdravie pacientov. Ak sa tak náhodou stane, musí očakávať aj patričné následky. Ak je zamestnancom nemocnice, hrozí mu okamžité skončenie pracovného pomeru, ak prevádzkuje ambulanciu, hrozí mu disciplinárna zodpovednosť zo strany orgánu, ktorý vydal licenciu na fungovanie ambulancie (samosprávny kraj). V každom prípade, bez ohľadu na to, či lekár pôsobí v nemocnici, v ambulancii, pohotovosti a pod, ak pracuje pod vplyvom alkoholu alebo inej omamnej látky, dopúšťa sa trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky v zmysle § 289 Trestného zákona, kedy mu hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok. Ako alternatívny trest mu môže byť uložený aj trest zákazu činnosti výkonu povolania po istú dobu. Ide o závažné následky, preto je potrebné úplne vylúčiť vôbec možnosť práce lekára pod vplyvom alkoholu a omamnej látky.

(Počet prečítaní: 2111)