mediPRÁVNIK chráni už 1469 ambulancií a lekární.

Stiahnutie lieku Amiodaron hameln z trhu

Mgr. Lenka Kavarniková   |   20.7.2022

Štátny ústav pre kontrolu liečiv informoval na svojom webovom sídle o stiahnutí konkrétnej šarže lieku Amiodaron hameln 50 mg/ml, con ijf 10x3 ml (5 ml amp.skl.).

LIEK AMIODARON HAMELN
 
Liek Amiodaron hameln sa používa na liečbu arytmie, pričom sa podáva injekčne alebo infúzne. Z trhu sa sťahuje šarža lieku Amiodaron hameln 50 mg/ml, con ijf 10x3 ml (5 ml amp.skl.), kód ŠÚKL: 6935C, č. šarže: 139503A. V predmetnej šarži lieku Amiodaron hameln bol zistený zvýšený výskyt viditeľných častíc v roztoku. Z tohto dôvodu sa lekárňam a zdravotníckym zariadeniam nariaďuje stiahnuť daný liek vyššie uvedenej šarže a nevydané balenia vrátiť distribučnej spoločnosti, od ktorej lieky kúpili, a to najneskôr do 30.07.2022.
 
Bližšie informácie o stiahnutí lieku Amiodaron hameln nájdete na tomto odkaze: https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/inspekcia/postregistracna-kontrola-kvality/oznamy-o-stiahnuti-liekov/stiahnutie-lieku-amiodaron-hameln-z-trhu?page_id=5959