mediPRÁVNIK chráni už 1221 ambulancií a lekární.

Stiahnutie liekov Lozap H a Losartan Zentiva z trhu

Mgr. Lenka Kavarniková   |   19.10.2021

Štátny ústav pre kontrolu liečiv informoval na svojom webovom sídle o stiahnutí viacerých šarží liekov Lozap H a Losartan Zentiva z trhu. Ku dňu 14.10.2021 bola táto informácia aktualizovaná a rozšírená o ďalšie šarže daných liekov.

LIEK LOZAP H
Liek Lozap H sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku. Z trhu sa sťahujú šarže lieku Lozap H 30 a Lozap H 90, ktoré nájdete presne vymedzené na tomto odkaze: https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/inspekcia/postregistracna-kontrola-kvality/oznamy-o-stiahnuti-liekov/stiahnutie-lieku-lozap-h-z-trhu-aktualizacia?page_id=5685 
 
Liek Lozap H sa sťahuje z trhu z dôvodu prítomnosti azidovej nečistoty v účinnej látke nad povolený limit. Vo vzťahu k pacientom, ktorí užívajú daný liek, nie je potrebné ukončiť liečbu, pretože im nehrozí akútne nebezpečenstvo.
 
Lekárne a zdravotnícke zariadenia sú povinné okamžite zastaviť výdaj týchto liekov a najneskôr do 30.11.2021 vrátiť balenia distribučnej spoločnosti, od ktorej liek nakúpili.
 
LIEK LOSARTAN ZENTIVA
Liek Losartan Zentiva sa používa podobne, ako liek Lozap H na liečbu vysokého krvného tlaku u dospelých, ale v tomto prípade aj u detí a dospievajúcich vo veku od 6 rokov. Používa sa tiež na ochranu obličiek u hypertenzných pacientoch s cukrovkou 2. typu a na liečbu ďalších chorôb.
 
V prípade tohto lieku dochádza k stiahnutiu viacerých šarží, ktoré nájdete vymenované presne na tomto odkaze: https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/inspekcia/postregistracna-kontrola-kvality/oznamy-o-stiahnuti-liekov/stiahnutie-lieku-losartan-zentiva-z-trhu-aktualizacia?page_id=5684 
 
Ako aj v prípade lieku Lozap H, k stiahnutiu lieku Losartan Zentiva dochádza z dôvodu zistenia prítomnosti azidovej nečistoty v účinnej látke nad povolený limit.
 
Lekárne a zdravotnícke zariadenia sú povinné okamžite zastaviť výdaj predmetných šarží lieku Losartan Zentiva a najneskôr do 30.11.2021 vrátiť liek distribučnej spoločnosti, od ktorej liek nakúpili.