mediPRÁVNIK chráni už 1855 ambulancií a lekární.

Štatistika hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín proti ochoreniu COVID-19

Mgr. Lenka Kavarniková   |   23.4.2021

Štátny ústav pre kontrolu liečiv každý týždeň zverejňuje na svojom webovom sídle štatistiku hlásení podozrení na nežiaduce účinky jednotlivých vakcín, ktoré sa na našom území používajú na očkovanie proti ochoreniu COVID-19.

V rámci štatistík sú zverejňované údaje o celkovom počte hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín proti ochoreniu COVID-19 k určitému dátumu. Zároveň sú vo vzťahu k jednotlivým vakcínam vymedzené aj konkrétne nežiaduce účinky, ktoré boli hlásené. Tie sú rozdelené na nezávažné a závažné nežiaduce účinky.

V štatistikách nájdete aj odkaz na dokumenty k jednotlivým vakcínam, ktoré sa u nás používajú na očkovanie proti ochoreniu COVID-19, ako aj informácie o tom, ako môžete hlásiť podozrenia na nežiaduce účinky vakcín.

INFORMÁCIA O ONLINE DOSTUPNOSTI

Všetky týždenné štatistiky nájdete na:

https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/aktuality?page_id=2071

Aktuálnu týždennú štatistiku k 22.04.2021 si môžete pozrieť na:

https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/media/tlacove-spravy/tyzdenna-statistika-hlaseni-podozreni-na-neziaduce-ucinky-vakcin-na-prevenciu-covid-19-22.-4.-2021?page_id=5589

Dokumenty k jednotlivým vakcínam a informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce účinky nájdete na:

https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/bezpenos-liekov/vakciny/vakciny-proti-covid-19?page_id=5497

(Počet prečítaní: 955)