mediPRÁVNIK chráni už 1803 ambulancií a lekární.

Je lekáreň oprávnená žiadať od študentov praktického vyučovania predloženie výsledku testu na COVID-19?

Mgr. Róbert Hrubovský   |   21.4.2021

Čoraz častejšou otázkou, ktorú dostávame od lekární v aktuálnom pandemickom období, je či môžu od študentov, ktorí u nich v lekárni vykonávajú praktické vyučovanie požadovať preukázanie sa platným negatívnym antigénovým testom a ak áno, v akom časovom intervale. V tomto príspevku sa bližšie pozrieme na danú problematiku a vyzdvihneme hlavné právne predpisy, ktoré upravujú túto oblasť. Je však možné na túto otázku odpovedať jednoznačne v zmysle aktuálnych opatrení? 

PRÁVNA ÚPRAVA PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA ŠTUDENTOV

Praktické vyučovanie študentov stredných škôl je čiastočne upravené v Školskom zákone, primárna úprava tejto oblasti je však v zákone č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Tento zákon je síce obšírny, ale ako taký nekonkretizuje postavenie žiaka v zmluvnom vzťahu, ktorý uzatvára stredná odborná škola so zamestnávateľom. Bližšie by nám postavenie žiaka v tomto vzťahu mohol ozrejmiť zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý pre túto oblasť považuje za zamestnanca aj žiaka strednej školy pri praktickom vyučovaní. Týmto postavením sa riadi aj Usmernenie k postupu stredných škôl pri realizácii praktického vyučovania počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 pre školský rok 2020/2021. Toto usmernenie, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len "Ministerstvo") uvádza: „na pracovisku zamestnávateľa a pracovisku praktického vyučovania sú žiaci na účely ochrany verejného zdravia v pozícií zamestnancov a v súlade s aktuálnymi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR rešpektujú pokyny príslušného zamestnávateľa.“ Definícia žiaka ako zamestnanca v usmernení je pomerne jednoznačná, z nášho pohľadu je takéto zadefinovanie v usmernení však diskutabilné a naskytuje sa pri ňom hneď niekoľko otázok, ktoré môžu spochybniť znenie tohto usmernenia, ako napríklad sila záväznosti takéhoto usmernenia v porovnaní so zákonmi.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Lekáreň, Lekáreň na kľúč, Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete postup v zmysle usmernenia Ministerstva a odporučíme vám ako postupovať v praxi v prípade odmietnutia preukázania sa negatívnym antigénovým testom.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 850)