mediPRÁVNIK chráni už 1405 ambulancií a lekární.

Priebežné hodnotenie upravenej vakcíny Comirnaty proti ochoreniu COVID-19

Mgr. Lenka Kavarniková   |   17.6.2022

Štátny ústav pre kontrolu liečiv informoval na svojom webovom sídle, že Európska lieková agentúra (EMA) začala priebežné hodnotenie upravenej vakcíny Comirnaty.

VAKCÍNA COMIRNATY
 
Comirnaty (od Pfizer/BioNTech) je mRNA vakcína, ktorá sa používa na očkovanie proti ochoreniu COVID-19, ktoré zasiahlo celý svet v roku 2020. Vzhľadom na existenciu rôznych variantov tohto ochorenia bola upravená aj vakcína Comirnaty, ktorá sa aktuálne dostala do fázy priebežného hodnotenia EMA.
 
Podľa informácií zverejnených na webovom sídle ŠÚKL: „Priebežné hodnotenie bude v prvej časti zamerané na údaje súvisiace s výrobou vakcíny (chemické vlastnosti, výroba a kontrola, tzv. CMC dáta). Keď držiteľ registrácie dosiahne pokrok vo vývoji upravenej vakcíny, dodá Európskej liekovej agentúre ďalšie údaje vrátane informácií o imunitnej odpovede na vakcínu, ako aj dáta o jej účinnosti proti subvariantom Omicronu. ... Európska lieková agentúra bude ďalej informovať o výsledku priebežného preskúmania alebo prípadnej žiadosti o registráciu. Spustením tohto priebežného hodnotenia pre Comirnaty bude môcť preskúmať údaje z prebiehajúcich štúdií podľa toho, ako budú k dispozícii. EMA tak bude môcť zaujať stanovisko krátko po predložení žiadosti o registráciu.“
 
INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI
Bližšie informácie nájdete na: https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/media/tlacove-spravy/upravena-verzia-vakciny-comirnaty-v-priebeznom-hodnoteni-europskej-liekovej-agentury?page_id=5944