mediPRÁVNIK chráni už 1798 ambulancií a lekární.

Predaj rýchlo testov na diagnostiku COVID-19 v ambulanciách

JUDr. Katarína Tomková   |   14.5.2020

Posledné týždne rastie počet testovaných a ubúda počet pozitívne testovaných ľudí na chorobu COVID-19. Dnes vyšla oficiálna správa, že Štátny ústav na kontrolu liečiv zaregistroval slovenský test na diagnostiku COVID-19, ktorý vyvinuli slovenskí vedci. Vzhľadom na cenu špeciálnych testov s priamou detekciou vírusu v špecializovaných laboratóriách je stále záujem aj o rýchlotesty na diagnostiku COVID-19, ktoré detekujú protilátky. Zaznamenali sme otázky ambulancií, či je možné tieto rýchlotesty predávať aj v ambulanciách, prípadne či ambulancie môžu aj priamo testovať pacientov pomocou týchto rýchlotestov. Otázku predaja rýchlotestov a ambulanciách zodpovieme v tomto článku a v nadväzujúcom sa budeme venovať otázke realizácie týchto rýchlotestov v ambulanciách.

V článku:

Prečítajte si tiež článok
Postupne sa internetom začali šíriť ponuky na domáce rýchlotesty na diagnostiku COVID-19. V článku: Domáce testy na COVID-19 v lekárňach sme sa zamerali na predaj týchto testov v...
17.4.2020

sme sa bližšie venovali tomu, či je možné predávať zdravotnícku pomôcku na iných miestach ako v lekárni, napríklad v drogériách a teraz naše úvahy presunieme aj na ambulancie.

O aké testy ide?

Na úvod vás chceme upozorniť, že tento článok je venovaný predaju rýchlotestov na diagnostiku Covid-19, ktoré nie sú viazané na lekársky poukaz, ani hradené z verejného zdravotného poistenia a nie testom s priamou detekciou vírusu, ktoré sa vykonávajú v špecializovaných laboratóriách. Štátny ústav na kontrolu liečiv vydal odporúčanie, aby pacienti, ktorí si domáci test zakúpili pristupovali k týmto diagnostickým testom s rozvahou, pretože výsledok testu nemožno považovať za stopercentne hodnoverný. Výsledky takýchto skríningových testov musia byť potvrdené testom s priamou detekciou vírusu v špecializovaných laboratóriách.

V predchádzajúcich článkoch, ktoré nájdete medzi odporúčanými sme sa venovali predaju týchto rychlotestov na diagnostiku COVID-19 v lekárňach a ich predaju cez internet. Rovnako sme sa tejto téme venovali aj v našom podcaste Môžu lekárne predávať rýchlotesty na COVID-19 aj cez internet?

Prečítajte si tiež článok
Rýchlotesty na diagnostiku ochorenia COVID-19 je možné si zakúpiť aj na Slovensku. Či už v lekárni alebo cez internet. Nie každý ich však môže predávať. Existuje osobitná právna...
4.5.2020

Predaj testov v ambulanciách

Vo všeobecnosti platí, že v zdravotníckych zariadeniach sa pacientom poskytuje zdravotná starostlivosti. Je preto na mieste položiť otázku, či predaj rýchlotestov na koronavírus možno zahrnúť pod poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Čo rozumieme pod poskytovaním zdravotnej starostlivosti je vymedzené v § 2 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z.z. nasledovne:

„zdravotná starostlivosť je súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci, vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín s cieľom predĺženia života fyzickej osoby (ďalej len „osoba“), zvýšenia kvality jej života a zdravého vývoja budúcich generácií; zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu, biomedicínsky výskum, ošetrovateľskú starostlivosť a pôrodnú asistenciu. Súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti je aj preprava podľa § 14 ods. 1; pracovné činnosti pri preprave podľa prvej časti vety nemusia byť vykonávané zdravotníckymi pracovníkmi. Zdravotnou starostlivosťou nie je poskytovanie osobitného liečebného režimu osobám v detencii podľa osobitného predpisu“

V kontexte citovaného ustanovenia nemožno podľa môjho názoru samotný predaj rýchlotestov charakterizovať ako poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Jedným dychom je potrebné dodať, že žiaden právny predpis na úseku zdravotníctva nezakazuje to, aby právny subjekt prevádzkujúci zdravotnícke zariadenie (napr. spoločnosť s ručením obmedzeným) nemohol v rámci svojej činnosti disponovať aj živnostenským oprávnením napr. kúpu tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu, služieb či výroby alebo administratívne služby, čí iné živnosti.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, ambulancia na kľúč, ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete, či ambulancie sú oprávnené predávať rýchlotesty na diagnostiku COVID-19 a súčasne sa budeme zaoberať aj tým, či ambulancie tieto rýchlotesty na diagnostiku COVID-19 môžu realizovať.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 3717)