mediPRÁVNIK chráni už 1943 ambulancií a lekární.

Postupný koniec „čiernych“ amalgámových plômb

Peter Gabrik   |   11.5.2017

Už v minulosti Európska únia zasiahla do zaužívaných spôsobov využitia ortuti. Všetci si spomíname na zákaz ďalšieho predaja ortuťových teplomerov. Od 1. januára  2018 vyplývajú aj pre Slovensko nové povinnosti a obmedzenia ohľadom používania „čiernych“ amalgámových plômb. Tieto súvisia s bojom Európskej únie všeobecne proti ortuti a amalgámové výplne majú tú smolu, že obsahujú práve túto pre životné prostredie nežiadúcu zložku. Nové nariadenie Európskeho parlamentu a rady o ortuti (bolo schválené 29.3.2017, ale nebolo uverejnené v Úradnom vestníku EÚ, preto nie je možné uviesť jeho číslo) je priamo záväzné aj pre Slovensko a budú sa mu teda musieť prispôsobiť zubní lekári i pacienti.

Prečo „čierne“ plomby zaniknú?

Predkladatelia návrhu uviedli, že ortuť je vysoko toxická a je jednou z desiatich najškodlivejších, prirodzene sa vyskytujúcich látok na našej planéte. Nenarodené deti, novorodenci a deti sú najzraniteľnejšou skupinou, pretože ich vyvíjajúci sa mozog a nervový systém reagujú na ortuť veľmi citlivo. Ortuť predstavuje závažné globálne riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie, a to aj prostredníctvom jej zlúčenín v rybách, morských plodoch, ekosystémoch a voľne žijúcej zveri. 

Nariadenie v prvom rade obmedzuje používanie ortuti v EÚ všeobecne, kde ukladá prísne obmedzenia pre uskladnenie, obchodovanie, výrobu a používanie produktov s prídavkom ortuti, náležité nakladanie s odpadovou ortuťou a v neposlednom rade aj oblasť zubného lekárstva.

O trende boja proti ortuti na medzinárodnej (celosvetovej) úrovni svedčí aj medzinárodný Minamatský dohovor, ktorý bol prijatý 10. októbra 2013 v Kumamote (Japonsko), ktorý ma za cieľ znížiť znečistenie ortuťou na celom svete. EÚ a jej členské štáty sa zaviazali k ratifikácii tohto dohovoru, a na tento účel slúži aj novoprijaté nariadenie, ktoré zabezpečí, aby bolo právo v celej EÚ v súlade s medzinárodným dohovorom.

Takto sa uberá celosvetový trend postupnej regulácie využívania ortuti. Aby sa šľachetné ciele naplnili, postupne sa dostávame k zákazom využívania amalgámových plômb.

Kedy a čo sa zmení?

Európska únia sa teda rozhodla postupne zaviesť obmedzenia využívania amalgámových plômb nasledovne:

  • Od januára 2018 začína platiť prvá povinnosť, pre výrobcov odlučovačov (filtrov) amalgámu, ktoré pri uvedení na trh musia poskytovať úroveň zachytávania najmenej 95% amalgámových častíc. (Od 1. januára 2021 všetky používané odlučovače amalgámu v EÚ musia spĺňať podmienku zachytávania 95% amalgámových častíc.)
  • Od 1. júla 2018 sa zubný amalgám nesmie používať na ošetrenie mliečnych zubov, zubov detí mladších ako 15 rokov a tehotných alebo dojčiacich žien, okrem prípadov, ak to zubný lekár považuje za nevyhnutné z dôvodu osobitných liečebných potrieb pacienta. 
  • Od 1. januára 2019 sa zubný amalgám smie používať len vo forme špeciálnych kapsúl s vopred určenou dávkou. Používanie samostatne balenej ortuti zubnými lekármi (ako doteraz) sa zakazuje. Zubní lekári, ktorí používajú zubný amalgám alebo odstraňujú zubné výplne alebo zuby obsahujúce takého výplne zabezpečia, aby ich ambulancie boli vybavené odlučovačmi amalgámu na zachytávanie a zber amalgámových častíc, vrátane tých v použitej vode.
  • Do 1. júla 2019 každý členský štát stanoví národný plán opatrení, ktorý má v úmysle vykonať, s cieľom postupne ukončiť používanie zubného amalgámu. Členské štáty musia verejnosti sprístupniť svoje národné plány na internete a zašlú ich aj Komisii EÚ. 
  • Do 30. júna 2020 – EÚ predloží správu o postupnom celkovom ukončení používania zubného amalgámu, podľa možnosti do roku 2030, berúc do úvahy národné plány.

Z toho vyplýva, že je už len otázkou času, kedy používanie amalgámu nadobro vymizne z našich zubných ambulancií. Rok 2030 je naplánovaný ako posledný rok, kedy ba sa mali použiť amalgámové plomby, hoci ešte tento termín nie je fixne zakotvený.

Máme sa amalgámu báť?

Pacienti v zásade nemajú dôvod na obavy, pretože sa môže zdať, že čierne plomby nahradia estetickejšie biele a nič podstatné sa nezmení resp. nič sa nezhorí. Otázne pre nich je finančné hľadisko, ako na preplácanie bielych výplní zareagujú zdravotné poisťovne. Tie v súčasnosti preplácajú biele výplne len z časti, najmä na predných zuboch. Amalgámová výplň je teda často viac ekonomickejším riešením, pokiaľ ide o zadné zuby. 

Čo na to lekári?

Slovenskí zubní lekári ako odborníci vidia túto problematiku oveľa pestrejšie a riešenie EÚ ich vôbec nenadchlo. Obávajú sa, že zdravotný stav chrupu väčšiny Slovákov na to dokonca doplatí. Biele výplne vyžadujú, aby ľudia dodržiavali hygienu ústnej dutiny, a to žiaľ o Slovákoch nemôžeme povedať. Podľa Slovenskej komory zubných lekárov, amalgámová výplň sa v prostredí s nedostatočnou hygienou považuje za odolnejšiu. Nedostatočnú hygienu má pritom podľa našich zubárov 80 až 90 % obyvateľov Slovenska. Výhodou amalgámu je jeho antibakteriálna vlastnosť aj vďaka obsahu striebra. Práve baktérie sú príčinou vzniku zubného kazu. Ak si zuby nečistíme, zubný kaz v okolí amalgámových výplní vznikne trochu neskôr ako pri bielych plombách.

Výhoda „bielych“ plômb

Zubní lekári vidia aj výhody bielych výplní, ako ich lepšiu priľnavosť – splynutie so zubom. Pri bielych plombách ich trvácnosť závisí viac od zručnosti a precíznosti zubára ako pri amalgámových. Je možné uzavrieť, že zubní lekári z praxe poznajú výhody aj nevýhody bielych aj amalgámových plômb a nateraz si myslia, že by mali byť zachované obe formy pre konkrétny prípad pacienta.

Vývoj ide dopredu a vedecký pokrok nie je možné zastaviť ani pri bielych plombách. Už sú náznaky, že aj biele plomby s istými prímesami (aj striebrom) by mohli mať minimálne také vlastnosti ako amalgám a teda viac odpudzovať baktérie a byť teda odolnejšie aj pri zníženej hygiene. Práve nové nariadenie EÚ zrejme podnieti výskum a o desať rokov nielen pacienti, ale ani odborníci nebudú pociťovať problém s úplným vylúčením amalgámu zo zubných ambulancií. Hoci zubní lekári teraz diskutujú o rôznych špecifikách, Európska únia sa rozhodla pomerne jasne a už si nepripúšťa diskusiu či amalgám používať, ale iba dokedy ho používať.

Pacientom teda neostáva iné, ako sa naďalej starať o svoju hygienu, zaujímať sa o kvalitu výkonu svojho zubára a tiež o hradenie bielych výplní z verejného zdravotného poistenia.

(Počet prečítaní: 5834)