mediPRÁVNIK chráni už 1919 ambulancií a lekární.

Pohotovosti po novom

Peter Gabrik   |   23.5.2017

Ministerstvo zdravotníctva predstavilo svoj ďalší, oproti februáru pozmenený návrh fungovania pohotovostí na Slovensku. V súčasnosti uplynula lehota na podávanie pripomienok k novele zákonov v tejto oblasti. Vyhovie tak požiadavkám lekárov, ktorí dlhodobo žiadali túto oblasť riešiť a ich návrh bol skrátiť fungovanie pohotovostí do 22. hodiny. Napokon budú fungovať do 23.00 hodiny, cez pracovný týždeň od 16.00 a víkendy a sviatky od 7:00. Po jedenástej hodine sa pacienti môžu obrátiť na urgentné príjmy nemocníc alebo záchranárov.

Dostupnosť pohotovostí by nemala byť znížená

Zákonná úprava zavádza pojem „pevný bod“, ako súčasť spádového územia, v ktorom sa nachádza ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby (nový zákonný názov - t.j. pohotovosti). Pohotovosti majú byť v každom okresnom meste, teda  bude ich 79. V prípade pohotovostí pre deti a dorast budú v tých okresoch, v ktorých sa k 31. januáru nachádzala lekárska služba prvej pomoci pre deti a dorast (teda bude ich 73).

V prípade, že Samosprávny kraj bude mať záujem a dokáže sa s prevádzkovateľom pohotovosti dohodnúť, mohli by fungovať aj dlhšie, ale kraje ich budú musieť dofinancovať. K riadnym pohotovostiam môžu pribudnúť ešte doplnkové, ak budú potrebné. Tieto môžu fungovať napríklad dve hodiny denne, čo je ale minimum. Pohotovosti riešia pacientov s menej vážnymi zdravotnými problémami, ako napríklad nádchu či chrípku.

Kam pôjdu pacienti po 11-tej večer?

Po 23. hodine nájdu pacienti pomoc v nemocnici, kde bude fungovať ústavná pohotovostná služba v rámci nemocníc, tak isto ako aj záchranná zdravotná služba. Inak povedané, pacienti nájdu v nočných hodinách pomoc na urgentných a centrálnych príjmoch či u záchranárov. Na pohotovostiach je podľa údajov ministerstva po 23. hodine nízka návštevnosť. Urgentom by nemalo preto pribudnúť výrazne viac práce. Práve urgentné príjmy chcel minister odbremeniť od pacientov s menej vážnymi zdravotnými problémami, aby ľudia vo vážnom stave nečakali veľmi dlho. Bol záujem ich presmerovať práve na ambulantnú pohotovosť, no takto sa to podarí len do 23. hodiny.

Stúpnu aj poplatky?

Regulačným prvkom majú byť ale aj financie. Spôsobom, ako dostať ľahšie stavy z urgentu na pohotovosť, má byť vyšší poplatok. Ak príde pacient na urgent s menej vážnym stavom, napríklad chrípkou, po novom zaplatí za ošetrenie 10 eur. V súčasnosti iba 1,99 eura.

Kedy to pacienti budú mať „zadarmo“?

Od poplatkov, či už na pohotovosti alebo urgente, budú oslobodení pacienti, ktorí prišli s úrazom, alebo po vyšetrení boli následne hospitalizovaní v nemocnici. V prípade návštevy urgentu nebudú platiť ani tí, u ktorých ošetrenie trvalo viac ako 2 hodiny. Tieto výnimky v platení ale neplatia pri požití alkoholických nápojov a iných omamných látok.

Zaniknú „dvojeurovky“ ? 

Namiesto plného oslobodenia od platenia bude existovať aj režim platenia 2 eur aj na urgente, a to pre prípad, pokiaľ by na danom území (pevnom bode) nebola k dispozícii ambulantná pohotovosť v časoch od 16. do 23. hodiny, cez víkendy od 7. do 23. hodiny alebo poistenec bude na urgent odoslaný bezprostredne po návšteve ambulantnej – klasickej pohotovosti.

Ak boli sumy za návštevu pohotovosti doteraz na sume 1,99 eur, po novom sa tieto sumy zaokrúhlia na rovné 2 eurá.

Stop dvojitému plateniu

Odbúrať sa má aj dvojité platenie. Ak teraz lekár z pohotovosti pošle pacienta ešte na urgent, platí na oboch miestach. Po novom si pacient zaplatí len raz – dve eurá v ambulancii.

Tieto zákonné zmeny vo fungovaní pohotovostí majú byť účinné 1. novembra 2017 s tým, že je zakotvené prechodné obdobie a existujúce pohotovosti sa do konca júla 2018 riadia podľa doterajších predpisov. To znamená, že naplno zmeny vo fungovaní pocítime až od začiatku augusta 2018.

Ministerstvo bude vydávať povolenia pohotovostiam nanovo

Poskytovateľov, ktorí poskytujú ambulantnú pohotovostnú službu zákon bude označovať ako „organizátor“. Ministerstvo bude organizovať výberové konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby. Poskytovatelia tak budú súťažiť o pohotovosti hlavne pre nich v zaujímavých veľkých mestách o pevné body, prípadne možno budú pre nich v niektorých prípadoch zaujímavé aj doplnkové pohotovosti. Vyhodnocovať ponuky bude špeciálna komisia a víťazi získajú povolenie. Preto doposiaľ existujúci poskytovatelia budú musieť o zotrvanie zabojovať. Výberové konania musia byť zverejnené na webových stránkach ministerstva a to najneskôr do konca februára 2018. S víťazmi výberových konaní následne zdravotná poisťovňa bude mať povinnosť uzatvoriť zmluvy na preplácanie tejto služby a to v mesačných paušálnych platbách podľa podielu jej poistencov z celkového poštu poistencov na Slovensku a súčasne platby za vykonané úkony pre pacienta na pohotovosti podľa nariadenia vlády. 

Ministerstvo má záujem tiež dobudovať urgentné príjmy. V 32 nemocniciach by mali fungovať urgenty prvého typu. Pribudnúť má aj šesť urgentných príjmov s traumacentrami, ktoré u nás zatiaľ chýbajú. Konkrétne majú byť v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Martine a Poprade. Pomôcť má balík 150 miliónov eur z eurofondov.

(Počet prečítaní: 5135)