mediPRÁVNIK chráni už 1959 ambulancií a lekární.

Posledný webinár tejto sezóny máme úspešne za sebou

tím mediPRÁVNIK   |   2.7.2024

Uplynulý štvrtok sme úspešne uzavreli ďalšiu sériu našich pravidelných webinárov. Tak ako všetky predchádzajúce, aj tento si zaslúži našu pozornosť :).

Predprázdninovému webináru, ktorý bol odvysielaný 27.06. 2024, sme priradili tému s názvom „Rozhoduje otec, mama alebo obaja? Na čo by si mal dať lekár pozor pri detskom pacientovi?“ Ujal sa jej odborník na medicínske právo, JUDr. Ivan Humeník, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

Ak poskytujete zdravotnú starostlivosť aj detským pacientom, možno vám je téma webinára blízka. Život totiž prináša rôzne situácie. Aj také, ktorých záverom je ukončené spolunažívanie rodičov. Nie je žiadnou výnimkou, že vzťahy medzi rodičmi môžu prerásť až do konfliktov. Ich súčasťou je neraz, chtiac či nechtiac, aj poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Ako ustať túto situáciu? To najdôležitejšie je ukryté v informovanom súhlase a zdravotnej dokumentácii, ktoré tvoria neodmysliteľnú súčasť poskytovania zdravotnej starostlivosti. Súhlas nedáva nikto iný než pacient alebo v prípade nespôsobilej osoby, jeho zákonný zástupca. K tejto skupine sa radi aj dieťa. V prípade, ak má osoba:

  • do 16 rokov -  koná za ňu zákonný zástupca.
  • 16 až 18 rokov – koná za ňu zákonný zástupca. V prípade uzavretia manželstva, rozhoduje osoba samostatne.
  • 18 a viac rokov – koná samostatne (ak nemá súdom obmedzenú spôsobilosť).

Ak teda váš pacient potrebuje zákonného zástupcu, vždy sa uistite, že komunikujete práve s ním. Zákonný zástupca je totiž zodpovedný za všetky kroky týkajúce sa poskytovania zdravotnej starostlivosti. Avšak, zákonným zástupcom sa vo všetkých prípadoch nemusí stať  rodič.

JUDr. Ivan Humeník, PhD. sa počas vysielania dotkol aj postupu získavania súhlasu pri detskom pacientovi, postupu identifikácie či pravidiel ochrany osobných údajov spojených so zákonným zástupcom. To všetko na vás čaká vo webinári, ktorého záznam je už teraz k dispozícii na tomto linku.

Júnový webinár patril k tým posledným, ktorý sme odvysielali pred dvojmesačnou letnou prestávkou. Najbližšie sa na vás tešíme opäť v septembri. Dovtedy nás nezabudnite sledovať aj na sociálnych sieťach.

Ďakujeme za doterajšiu priazeň :). Prajeme vám príjemné, slnečné a radostné letné dní.