mediPRÁVNIK chráni už 1405 ambulancií a lekární.

Kto môže byť pri pôrode?

Martin Spišák   |   30.1.2018

Pôrod a narodenie potomka je, aj keď by malo ísť o jeden z najkrajších momentov života rodičov, pomerne napätá a zložitá situácia. Okolo rodičky sa pohybuje aparát ľudí, ktorých účelom je nie len priviesť na svet nového človeka, ale taktiež poskytnúť žene maximálny možný komfort, pohodlie a podporu, ktorej sa jej môže dostať, za súčasného poskytnutia maximálnej zdravotnej starostlivosti. K tomuto môže pomôcť taktiež účasť tzv. tretej osoby pri pôrode, resp. sprevádzajúcej osoby.

Účasť pri pôrode a jej význam

Účasť tretej osoby môže byť veľmi nápomocná, ale zároveň môže byť aj na škodu rodičke. Je potrebné zohľadniť prianie budúcej matky, či niekoho a ak áno koho, pri svojom pôrode chce. Veľmi dôležitý je aj súhlas vybranej osoby (otca dieťaťa, rodičov rodičky...). Táto osoba by mala svojou prítomnosťou pri pôrode súhlasiť. Je potrebné si uvedomiť, že nemá zmysel nútiť niekoho, aby sa pôrodu zúčastnil, ak o to vôbec nestojí.

Úlohou týchto osôb je poskytnúť rodičke pohodlie, ako po fyzickej (podávanie vecí, nápojov atď.) tak aj psychickej stránke (mentálna podpora). Veľa rodičiek nechce byť pri pôrode samé a tak hľadajú hlavne psychickú oporu v niekom inom. Nejde ani tak o vyvíjanie nejakej nadmernej činnosti, ale skôr o samotnú prítomnosť danej osoby, ktorá ženy upokojuje.

Kto môže byť pri pôrode?

Zákon ani žiadny iný právny predpis nelimituje žiadnym spôsobom to, kto môže byť sprevádzajúcou osobou. Takéto obmedzenia si diktujú sami poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, čiže ide o interné predpisy. Nemocnice si určujú, koho k pôrodu pripustia a rovnako rozhodujú aj o počte osôb, ktoré pustia na pôrodnú sálu. Je to teda vysoko individuálne v každej nemocnici. Navyše účasť sprevádzajúcich osôb môže byť podmienená absolvovaním pôrodného kurzu alebo prednášky. V zásade ale ide o osobu, ktorú si vyberie sama rodička.

Sprevádzajúcou osobou môže byť prakticky ktokoľvek. Zvyčajne to je otec dieťaťa, matka rodičky, sestra, kamarátka alebo dula (špeciálne vyškolená žena, ktorá sprevádza mamičku v období tehotenstva, pôrodu, šestonedelia a dojčenia). Konkrétny poskytovateľ zdravotnej starostlivosti však má právo vymedziť si okruh špecifických osôb, ktorým povolí účasť na pôrode (napr. iba otec dieťaťa). Niekedy je síce účasť povolená, ale iba čiastočne, t. j. iba na určitú časť pôrodu.

Pri cisárskom reze sa neodporúča účasť nikoho, prípadne je účasť sprevádzajúcej osoby úplne zakázaná, pretože by mohla mať neželaný vplyv na priebeh operácie. Čo sa mužov týka (hlavne tých, ktorí pri žiadnom pôrode ešte neboli), je vhodné ich pred tým inštruovať, čo majú očakávať a ako sa majú pri pôrode správať. Dokonca sa odporúča pozrieť si najprv záznam pôrodu, aby budúci oteckovia neboli udalosťami na pôrodnej sále príliš prekvapení.

Výhodami prítomnosti sprevádzajúcej osoby pri pôrode sú:

  1. fyzická opora
  2. psychická opora
  3. emocionálna opora
  4. sprostredkovanie operácie pri pôrode medzi rodičkou a lekárom
  5. posilnenie vzťahu matka-otec-dieťa

Nevýhodami tejto prítomnosti sú:

  1. sťaženie práce zdravotného personálu
  2. nervozita a nevôľa byť pri pôrode, ak je táto osoba nútená tam byť
  3. možné nezvládnutie pôrodu a nutné ošetrenie sprevádzajúcej osoby
  4. nevhodné správanie sa sprevádzajúcej osoby
  5. pri manželoch/partneroch to môže mať negatívny vplyv na sexuálnu oblasť partnerského vzťahu 

Poplatok za účasť pri pôrode

V neposlednom rade je potrebné spomenúť poplatok za účasť pri pôrode. Každá nemocnica si ho určuje sama, pričom jeho výška sa pohybuje približne od 20 od 50 EUR. Od 1. februára sú však tento poplatok, rovnako ako aj poplatok za epidurál zrušené. Poplatok za výber pôrodníka však po diskusií ministra zdravotníctva s nemocnicami zostáva zachovaný. V nadchádzajúcom čase by mali byť schválené nové štandardy v oblasti gynekológie a pôrodníctva.

(Počet prečítaní: 4103)