mediPRÁVNIK chráni už 1001 ambulancií a lekární.

Parlament neschválil odškodnenie pozostalých po zdravotníkoch zomrelých v súvislosti s ochorením COVID-19

Mgr. Lenka Kavarniková   |   6.4.2021

Národná rada Slovenskej republiky dňa 30. marca 2021 prijala vládny návrh zákona, ktorým sa v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti zdravotníctva. Tento návrh zákona pôvodne obsahoval aj úpravu inštitútu jednorazového odškodnenia pozostalých po zdravotníkovi, ktorý zomrel v súvislosti s ochorením COVID-19. Úprava odškodnenia však bola nakoniec z návrhu zákona vypustená.

INŠTITÚT JEDNORAZOVÉHO ODŠKODNENIA PODĽA VLÁDNEHO NÁVRHU ZÁKONA

Podľa vládneho návrhu zákona sa jednorazové odškodnenie pozostalých malo uplatniť v prípade, ak zdravotnícky pracovník, vodič záchrannej zdravotnej služby, vodič dopravnej zdravotnej služby, lekár prehliadajúci mŕtve telá alebo lekár, ktorý vykonáva pitvu zomrel v príčinnej súvislosti s ochorením COVID-19. Samotná dôvodová správa k návrhu zákona uvádza: „Hlavným účelom návrhu na poskytnutie jednorazového odškodnenia pozostalých je preklenutie nepriaznivej finančnej situácie najbližšej rodiny, ktorá je spôsobená stratou príjmu zomrelého, pričom uvedeným finančným odškodnením sa má rodine umožniť prispôsobiť sa zmeneným životným podmienkam.“. Výška jednorazového odškodnenia pozostalých mala byť stanovená na 58 712,30 eura.

PODMIENKY NÁROKU NA JEDNORAZOVÉ ODŠKODENIE POZOSTALÝCH

Nárok na jednorazové odškodnenie malo byť možné uplatniť si na základe žiadosti podanej do jedného roka od smrti osoby. Osobami oprávnenými na uplatnenie tohto nároku však mali byť len osoby explicitne vymenované v návrhu zákona, a to manžel, manželka alebo dieťa  zomrelého zdravotníka. Ak takýchto osôb niet, malo sa odškodnenie poskytnúť rodičom zomrelého zdravotníka. Na preukázanie právneho vzťahu zomrelého a pozostalého sa mal k žiadosti predložiť doklad, ktorý tento právny vzťah preukazuje (napr. rodný list alebo sobášny list). Navyše sa mal k žiadosti predložiť aj úmrtný list zomrelého zdravotníka. V rámci návrhu zákona sa navrhovalo do zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti doplniť aj prechodné ustanovenie z dôvodu toho, aby bolo možné poskytnúť jednorazové odškodnenie pozostalým, ak zdravotnícky pracovník, vodič záchrannej zdravotnej služby alebo vodič dopravnej zdravotnej služby zomrie pred dňom účinnosti navrhovaného zákona.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia/Lekáreň, Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete o aplikačných problémoch vládneho návrhu zákona a o dôvode, prečo nakoniec parlament inštitút jednorazového odškodnenia z návrhu zákona vypustil.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1168)