mediPRÁVNIK chráni už 1856 ambulancií a lekární.

Odborný zástupca lekárne – 2. časť – povinnosti a zodpovednosť odborného zástupcu

Mgr. Lenka Kavarniková   |   28.7.2022

Odborný zástupca lekárne zodpovedá za odborné vykonávanie činnosti lekárne, na ktorú získala povolenie. V zmysle zákona o liekoch má odborný zástupca určité povinnosti, ktorých porušenie bude pre neho znamenať sankciu. Aké povinnosti a aké delikty vyplývajúce pre odborného zástupcu zo zákona? Môže byť uložená pokuta lekárni a zároveň odbornému zástupcovi za to isté porušenie? Poďme sa spolu na to pozrieť.

POVINNOSTI ODBORNÉHO ZÁSTUPCU LEKÁRNE
 
Prevádzkovať lekáreň môže ktokoľvek, aj osoba bez farmaceutického vzdelania. Práve v takomto prípade, na zabezpečenie odbornej stránky vykonávania činnosti lekárne a aby zaobchádzanie s liekmi a zdravotníckymi pomôckami bolo vykonávané v súlade so zákonom o liekoch, sa ustanovuje odborný zástupca.
 
Povinnosti odborného zástupcu lekárne ustanovuje priamo zákon o liekoch v § 23a, pričom ich je možné rozdeliť do dvoch skupín. Jednou skupinou sú povinnosti voči stavovskej organizácii, do ktorej je zdravotnícky pracovník v postavení odborného zástupcu zapísaný a druhou skupinou sú povinnosti voči lekárni, v ktorej vykonáva svoju činnosť.

Prečítajte si tiež článok
Podstatou činnosti lekárne je zaobchádzanie s liekmi a zdravotníckymi pomôckami. Táto činnosť je však napojená na odbornosť, za ktorú zodpovedá v lekárni odborný zástupca. Nie každá...
26.7.2022
 

Povinnosti odborného zástupcu voči stavovskej organizácii sú upravené v § 23a písm. a) zákona o liekoch a patria tu:

  • povinnosť oznámiť Slovenskej lekárenskej komore začatie výkonu činnosti odborného zástupcu pre lekáreň
  • povinnosť oznámiť Slovenskej lekárenskej komore ukončenie výkonu činnosti odborného zástupcu pre lekáreň 

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Lekáreň, Lekáreň na kľúč, Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete aké povinnosti má odborný zástupca voči lekárni a aj to aké sankcie mu hrozia, ak niektorú zo zákonných povinností poruší.
 

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 669)