mediPRÁVNIK chráni už 1896 ambulancií a lekární.

Odborný zástupca lekárne – 1. časť – podmienky pre výkon činnosti

Mgr. Lenka Kavarniková   |   26.7.2022

Podstatou činnosti lekárne je zaobchádzanie s liekmi a zdravotníckymi pomôckami. Táto činnosť je však napojená na odbornosť, za ktorú zodpovedá v lekárni odborný zástupca. Nie každá lekáreň však musí mať osobitne ustanoveného odborného zástupcu. Aké podmienky je nevyhnutné splniť pre ustanovenie do funkcie odborného zástupcu lekárne? V najbližších riadkoch vám prinesieme pohľad na zákonné podmienky pre vykonávanie činnosti odborného zástupcu, ako aj na to, či každá lekáreň musí mať osobitne ustanoveného odborného zástupcu.

ZÁKONNÉ PODMIENKY PRE VÝKON ČINNOSTI ODBORNÉHO ZÁSTUPCU V LEKÁRNI
 
Prevádzkovať lekáreň môže ktokoľvek, aj osoba bez farmaceutického vzdelania. Práve v takomto prípade, na zabezpečenie odbornej stránky vykonávania činnosti lekárne a aby zaobchádzanie s liekmi a zdravotníckymi pomôckami bolo vykonávané v súlade so zákonom o liekoch, sa ustanovuje odborný zástupca.
 
V zmysle zákona o liekoch (k tomu pozri § 3 ods. 4 z. č. 362/2011 Z.z.) musí odborný zástupca spĺňať nasledovné podmienky pre to, aby mohol vykonávať danú činnosť:

  • vek 18 rokov,
  • spôsobilosť na právne úkony,
  • dôveryhodnosť,
  • bezúhonnosť a
  • odborná spôsobilosť. 

Pre zabezpečenie odbornosti vykonávania činnosti odborného zástupcu je veľmi dôležitá práve odborná spôsobilosť, ktorá pri odbornom zástupcovi v lekárni predstavuje splnenie nasledovných kritérií:

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore farmácia,
  • odborná prax najmenej 5 rokov v lekárni,
  • špecializačná skúška v odbore lekárenstvo a
  • licencia od Slovenskej lekárenskej komory.

NIE KAŽDÁ LEKÁREŇ MUSÍ MAŤ USTANOVENÉHO ODBORNÉHO ZÁSTUPCU
 
Vzhľadom na legislatívu vzťahujúcu sa na odborného zástupcu v lekárni, je možné konštatovať, že nie každá lekáreň musí ustanoviť odborného zástupcu. To platí aj v prípade lekárne, ktorá je prevádzkovaná fyzickou osobou a tiež aj v prípade lekárne, ktorá vystupuje ako právnická osoba. Kedy lekáreň nemusí ustanoviť odborného zástupcu? Potrebu osobitného ustanovenia odborného zástupcu je nevyhnutné vždy vyhodnocovať s ohľadom na to, kto v lekárni môže spĺňať podmienky pre výkon činnosti odborného zástupcu aj bez potreby jeho výslovného ustanovenia.
 
Ak je lekáreň prevádzkovaná fyzickou osobou podnikateľom a ten spĺňa zákonné podmienky pre výkon funkcie odborného zástupcu, v takejto lekárni sa odborný zástupca osobitne neustanovuje. To isté platí aj v prípade lekárne, ktorá vystupuje ako právnická osoba, pokiaľ podmienky pre výkon činnosti odborného zástupcu spĺňa samotný konateľ ako člen štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti prevádzkujúcej danú lekáreň. V týchto prípadoch odborne zodpovedá za činnosť lekárne práve fyzická osoba podnikateľ, resp. konateľ spoločnosti bez potreby osobitného ustanovenia inej osoby do funkcie odborného zástupcu.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Lekáreň, Lekáreň na kľúč, Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete, či odborný zástupca môže vykonávať svoju činnosť vo viacerých lekárňach a v akom postavení je voči lekárni.
 

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1055)