mediPRÁVNIK.sk

Pracovnoprávna agenda

Formulár na zdokumentovanie porušenia ochrany osobných údajov - ambulancia

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dennodenne pracujete s osobnými údajmi svojich pacientov. Aj pri maximálnom zabezpečení osobných údajov sa môže stať, že dôjde k ich úniku poškodeniu, či strate. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný zadokumentovať každý prípad porušenia ochrany osobných údajov vrátane skutočností spojených s porušením ochrany osobných údajov, jeho následky a prijaté opatrenia na nápravu, preto sme pre vás pripravili dokument, ktorý obsahuje formulár na zdokumentovanie bezpečnostného incidentu a presný návod ako postupovať pri jeho vypĺňaní, a zároveň spĺňa všetky štandardy na zdokumentovanie bezpečnostného incidentu podľa GDPR nariadenia.
 • Dátum aktualizácie:
  28.3.2019
 • Dátum revízie:
  28.3.2019
 • Typ dokumentu:
  Pracovnoprávna agenda
 • Špecializácia:
  všetky ambulancie
bez služby mediPRÁVNIK ambulancia
Cena dokumentu 19 € s DPH
So službou mediPRÁVNIK ambulancia ušetríte 16 € s DPH
so službou mediPRÁVNIK ambulancia
Cena dokumentu 3 € s DPH