mediPRÁVNIK chráni už 1943 ambulancií a lekární.

Nie je dar ako dar a úplatok ako úplatok. Názory prokurátorov na úplatky v zdravotníctve sa rozchádzajú

Ivan Humeník   |   19.6.2018

Slovo „úplatok“ v každom z nás v prvom rade vyvoláva obraz určitého benefitu, ktorý má slúžiť ako odmena za to, že niekto zneužije svoje postavenie, aby vyhovel neoprávnenej žiadosti osoby, ktorá úplatok poskytuje. Jednoducho úplatok je istý druh motivácie smerujúcej k porušeniu fair play. Samozrejme z trestnoprávneho hľadiska nemusí ísť len o priamy vzťah medzi tým kto má záujem na získaní neoprávneného prospechu a tým, ktorý z pozície svojho postavenia dokáže pravidlá ohnúť požadovaným smerom.

Úplatok ako „deštruktor“ fair play

Úplatok je slovo s negatívnym konotátom. V našej predstave reprezentuje niečo zlé, amorálne a odsúdenia hodné. Trestný zákon v § 131 ods. 3 ho definuje ako „vec alebo iné plnenie majetkovej či nemajetkovej povahy, na ktoré nie je právny nárok“. Táto definícia je stručná. Musíme povedať, že je tak stručná až de facto vytvára priestor pre kriminalizáciu spoločenských vzťahov, ktoré iné právne predpisy považujú za dovolené. Zoberme si darovaciu zmluvu. Jej predmetom  je taktiež  určité plnenie (dar), na ktoré nie je právny nárok. Je teda dar úplatkom? Ktorý právny predpis má prednosť? Zdá sa, že zákonodarca v snahe zamedziť protispoločenskému správaniu sršal prílišnou aktivitou a s vaničkou vylial aj dieťa. 

Pozor, ustanovenie § 329 trestného zákona mieša karty!

Nejednoznačnosť definície úplatku sa v plnej sile prejavuje v § 329 ods. 1 Trestného zákona. Ten znie nasledovne: „Kto v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.“ Všimli ste si, že v tejto vete chýba podmienka, že úplatok je protizákonnou odmenou za porušenie pravidiel fair play? Áno máte pravdu – nosným pojmom § 329 ods. 1 TZ  je iba „úplatok“ a „obstarávanie veci všeobecného záujmu“ – porušenie povinnosti v tejto skutkovej podstate nenájdeme. Pod obstarávanie veci všeobecného záujmu (viď § 131 ods. 1 TZ) sa zaradzuje aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

V uzamknutej časti sa dozviete o dôležitom rozhodnuti generálneho prokurátora a o tom, ako je dôležité aby prokurátor vždy zisťoval úmysel osoby, ktorá prijíma plnenie od pacienta.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1859)