mediPRÁVNIK chráni už 1943 ambulancií a lekární.

Musí lekár prijať do starostlivosti každého pacienta, ak je pracovne preťažený?

tím mediPRÁVNIK   |   5.6.2024

Presne takto znela téma posledného webinára, ktorý sme odvysielali vo štvrtok, 30. mája 2024. Boli ste jeho súčasťou? Či je už vaša odpoveď áno alebo nie, veríme, že neodmietnete jeho stručné zhrnutie.

Počas života sme neustále obklopovaní právnymi vzťahmi. Výnimkou nie je ani poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Základ právneho vzťahu medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a pacientom tvorí dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.  Tá môže mať písomnú alebo ústnu formu. Avšak, je dôležité sa riadiť zákonom, ktorý hovorí, že v prípade všeobecných lekárov a lekárov pre deti a dorast musí mať dohoda písomnú formu, v prípade špecialistov postačuje ústna forma.

Odmietnutie pacienta má tiež svoje pravidlá. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže odmietnuť návrh na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak:

  • by uzatvorením dohody prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie,
  • osobný vzťah zdravotníckeho pracovníka a osoby, ktorej má zdravotnú starostlivosť poskytovať, nezaručuje objektívne hodnotenie jej zdravotného stavu,
  • poskytovaniu zdravotnej starostlivosti bráni osobné presvedčenie zdravotníckeho pracovníka, ktorý má zdravotnú starostlivosť poskytovať.

V živote poskytovateľa zdravotnej starostlivosti však môže nastať situácia, kedy sa chce so svojim pacientom rozlúčiť. Poznáte však zákonné dôvody pre odstúpenie od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a viete, čo so zdravotnou dokumentáciou po odstúpení? Ak nie, pozývame vás k sledovaniu nášho webinára. Jeho záznam je dostupný na tomto linku

Pred nami je posledný webinár, ktorý odvysielame pred letnou prestávkou. My už usilovne pracujeme na tom, aby sme vám v júni priniesli opäť poriadnu dávku informácii a rád.

Srdečne vás pozývame k sledovaniu webinára, ktorý odvysielame 27.06. 2024 (štvrtok) od 17.00 hod. na tomto linku. Výnimočne vám prezradíme aj jeho tému, ktorá znie "Rozhoduje otec, mama alebo obaja? Na čo by si mal dať lekár pozor pri detskom pacientovi?" Sledujte nás aj na sociálnych sieťach a neujde vám žiadna dôležitá informácia.

Tešíme sa na Vás!