mediPRÁVNIK chráni už 1221 ambulancií a lekární.

Monoklonálne protilátky na liečbu ochorenia COVID-19

Mgr. Lenka Kavarniková   |   12.11.2021

V súčasnosti sa v boji proti ochoreniu COVID-19 používajú aj tzv. monoklonálne protilátky, ktoré výrazne znižujú riziko ťažkého priebehu ochorenia COVID-19 (hospitalizácie až úmrtia) a dokonca znižujú aj riziko infekcie koronavírusom.

Monoklonálne protilátky sú vlastne liekmi, ktoré slúžia na liečbu ochorenia COVID-19. Konkrétne ide o liek Regkirona (liečivo regdanvimab) a liek Ronapreve (liečivo kasirivimab/imdevimab).
 
Liek Ronapreve sa môže použiť u dospelých alebo u dospievajúcich vo veku od 12 rokov (najmenej však s hmotnosťou 40 kg), ak si ich zdravotný stav nevyžaduje napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu, ale je u nich predpoklad ťažkého priebehu ochorenia COVID-19. Tento liek sa zároveň môže používať na prevenciu ochorenia COVID-19.
 
Liek Regkirona je tiež určený pre dospelých, pri ktorých sa nevyžaduje napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu, ale je u nich predpoklad ťažkého priebehu ochorenia COVID-19.
 
Oba lieky sa podávajú infúzne do žily. Podľa informácií Štátneho ústavu na kontrolu liečiv zverejnených na jeho webovom sídle bezpečnostný profil oboch liekov je priaznivý a v klinických skúšaniach bol zaznamenaný malý počet nežiaducich reakcií týkajúcich sa najmä podania infúzie. Európska lieková agentúra dokonca odporučila registráciu týchto dvoch liekov.
 
INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI
 
Bližšie informácie nájdete na tomto odkaze: https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/media/tlacove-spravy/europska-liekova-agentura-odporucila-registraciu-monoklonalnych-protilatok-na-liecbu-covid-19?page_id=5727