mediPRÁVNIK chráni už 1855 ambulancií a lekární.

Ministerstvo zjednodušuje podmienky pre uznanie vzdelania pediatrov z Ukrajiny

Mgr. Lenka Kavarniková   |   23.3.2023

Ministerstvo zdravotníctva SR zavádza zjednodušené pravidlá pre uznávanie vzdelania ukrajinských pediatrov, aby mohli byť ľahšie zaradení do nášho zdravotného systému.

Uznávanie vzdelania ukrajinských pediatrov bude prebiehať vo viacerých krokoch. Proces sa začne prvým krokom, ktorým je uznávanie dokladov o vzdelaní na výkon regulovaného povolania lekár, kedy Ministerstvo zdravotníctva SR posúdi, či bol doklad o vzdelaní nadobudnutý na škole, ktorú uznáva náš systém. Následne ukrajinský pediater absolvuje skúšku spôsobilosti, ktorú bude možné vykonať v ukrajinskom alebo ruskom jazyku. Po týchto krokoch sa bude môcť rozhodnúť, či absolvuje odbornú jazykovú prípravu, prípadne dočasnú odbornú stáž alebo pôjde na doplňujúcu skúšku.
 
Po vykonaní doplňujúcej skúšky bude môcť vykonávať zdravotnícke povolanie ako lekár bez špecializácie. Následne mu bude môcť byť uznaný doklad o špecializácii, ak už ju absolvoval v zahraničí alebo bude môcť byť zaradený do špecializačného štúdia, po ktorého absolvovaní bude môcť vykonávať zdravotnícke povolanie ako lekár špecialista.
 
INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI
 
Bližšie informácie k danej téme nájdete priamo na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva na tomto odkaze: https://www.health.gov.sk/Clanok?pediatri-vzdelanie-uznavanie-zjednodusenie 
 
Schému uznávania vzdelania, ako aj popis špecifikáciu jednotlivých krokov, nájdete na tomto odkaze:
https://www.health.gov.sk/?UA-uznavanie-vzdelania&fbclid=IwAR2LnzQZgSrp4uEhiL8XFwdqPDzo4va2wsR73KpVo5G7FFBW68H2LpbvioU 

(Počet prečítaní: 319)