mediPRÁVNIK chráni už 1898 ambulancií a lekární.

Mimoriadna situácia vyhlásená v súvislosti s pandémiou COVID-19 sa končí

Mgr. Lenka Kavarniková   |   14.9.2023

Vláda SR dňa 13. septembra schválila na rokovaní uznesenie, ktorým sa končí mimoriadna situácia vyhlásená v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Kedy sa mimoriadna situácia končí? Poďme sa na to spolu pozrieť.    

V súvislosti s celosvetovou pandémiou ochorenia COVID-19 bola na našom území vyhlásená mimoriadna situácia, a to s účinnosťou od 12. marca 2020. Mimoriadna situácia umožňovala prijať rôzne opatrenia hospodárskej mobilizácie na riešenie situácie okolo pandémie ochorenia COVID-19, ktoré by bez vyhlásenia mimoriadnej situácie nemohli byť prijaté. 
 
Po 3 a pol roku sa však mimoriadna situácia končí. Dňa 13. septembra sa uskutočnilo rokovanie vlády SR, na ktorom vláda SR prijala uznesenie, ktorým sa končí mimoriadna situácia na území SR, a to s účinnosťou od 15. septembra 6:00 hod. Končí sa aj väčšina opatrení prijatých v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou.  V platnosti zostávajú len opatrenia týkajúce sa:

  • nakladania so zdravotníckym hnuteľným majetkom štátu (nakladanie s vakcínami proti COVID-19, liekmi a zdravotníckymi pomôckami)
  • elektronického hlasovania vlastníkmi bytov a nebytových priestorov (predĺži sa možnosť hlasovania prostredníctvom elektronických prostriedkov)

INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI
 
Materiály z rokovania vlády SR, v rámci ktorého došlo k zrušeniu mimoriadnej situácie nájdete na tomto odkaze: https://rokovania.gov.sk/RVL/Negotiation/1296